Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


Müzeler ve Örenyerleri

Müzeler, uygarlık tarihine ait her türlü objenin, bilimsel kurallar altında sergilenerek, halkın beğeni ve kültürel birikimini zenginleştiren, araştırmacıların çalışmalarını kolaylaştırıcı ve geliştirici tarihi verilerin gelecek kuşaklara aktarıldığı mekanlardır.
Zengin tarih ve kültür birikimine sahip olan ülkemizde zaman içinde inşa edilen yeni müze binalarının yanı sıra günümüze ulaşan taşınmaz kültür varlıkları da restore edilmekte ve pek çoğu "müze" olarak ziyarete açılmaktadır.

Ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı' na bağlı 210 müze ve 143 düzenlenmiş ören yeri olmak üzere, ziyaret edilebilir 353 ünite aynı zamanda birer eğitim ve bilim kurumu olarak hizmet vermektedir.