Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü

Kurumsal

Kurumsal Formlar

>> Yolluk Bildirimi İle Birlikte Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

>> Yurt İçi Sürekli Görev Yolluk Dilekçe Örneği

>> Sürekli Görev Yolluk Bildirim Formu

>> Aile Durum Bildirimi Formu (AGİ)

>> Kurumsal Kimlik Kartı Talebi

>> Avans Mutemetlik Onayi

>> Aylık Gelir ve Ziyaret İstatistik Formu

>> Banka Hesap Numaraları Bildirimi

>> Bilet - Geçici Müze kart Stok Takip Form

>> Bilet Talep Formu

>> Bireysel Sözleşme

>> Emeklilik İşlem Formları

>> Enerji Tüketim Formu

>> GSM Formu

>> Hizmet İçi Eğitim Semineri Örnek Yolluk

>> Hizmet Standartları Tablosu

>> Hususi Damgalı Pasaportu Talep Formu

>> İcmal Formu

>> İşçi Yıllık İzin Cetveli

>> İşyeri Değerlendirme Formu

>> Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarına İtiraz Dilekçesi

>> Kültür Varlıklarını Koruma Kararlarına İtiraz Başvurusu Belgesi

>> Mal ve hizmet Tedarik Talep Formu 2021

>> Muhasebe Yetkilisi Bilgi Formu(Görev İptal)

>> Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Bilgi Formu

>> Müze ve Örenyeri Bilgi Formu

>> Taşınır Mal Yönetmeliği Hakkında Form

>> Yaş Haddi Emeklilik Dilekçesi


>> Toplu İş Sözleşmesi


 Organizasyon Kitabı


WORD- EXCEL - POWERPOİNT EĞİTİMİ


>> Personel Kimlik Kartı Talebi

>> Web Sayfası Yayın Formu

>> Form Dilekçe (657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar)

>> Form Dilekçe (İndirmek için tıklayınız)

>> Müze Bilgi Formu

>> Örenyeri Bilgi Formu