Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


Bolu

Bolu ve çevresine ait eserlerin korunması ve sergilenmesini sağlamak üzere 1975 yılında İlimize Müze Memurluğu kurulmuştur. Bir süre eski Güzel Sanatlar Galerisi binası içinde faaliyet gösteren Müze Memurluğu 1976 yılında Bolu Kültür Merkezine taşınmıştır. Müze Memurluğu 1977 yılında Müze Müdürlüğüne dönüştürülmüş ve teşhir - tanzim çalışmaları yapılarak 14.11.1981 tarihinde ziyarete açılmıştır.

           Kültür Merkezi binasının giriş katında yer alan Müze; arkeoloji salonu ve etnografya salonu olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. Müzede 3286 adet arkeolojik, 1677adet etnografik ve 12095 adet de sikke olmak üzere toplam 17058 adet eser bulunmaktadır.

 

 

 

ARKEOLOJİ SALONU : Müzenin giriş katında yer alan Arkeoloji salonunda Neolitik, Eski Tunç, Frig, Urartu, Lydia, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait mermer,cam, maden ve pişmiş toprak eserler kronolojik olarak sergilenmektedir. Bu eserler arasında bulunan ve M.Ö. II. bine tarihlenenSeben-KorucukKöyü buluntuları; M.Ö. I. bine ait Değirmenözü Köyü eserleri; Hellenistik döneme ait Göynük – Susuzkınık Köyü buluntuları; Seben – Çeltikdere Köyünde ele geçirilen  sağlık tanrısı Asklepios, kızı Hygeia ve yardımcısı Telesphoros Heykelcikleri ile Bolu İli – Merkez İlçede açığa çıkarılan Roma dönemine ait Herakles Heykeli, Kadın Başı, Hermes Büstü, Nymphe Heykeli ve Gladyatör Mezar Steli  Bolu arkeolojisi bakımından  büyük öneme sahip eserlerdir.

Claudiopolis ( Bolu ) antik kenti nekropolünde (mezarlık alanı ) Müzemizce yapılan kurtarma kazısında açığa çıkarılan Roma dönemine ait bir tuğla mezar örneği de iskelet ve mezar hediyeleri ile birlikte arkeoloji salonunda sergilenen eserler arasında yer almaktadır.

 

 

 

Sikke Bölümü : Arkeoloji salonunda altın, gümüş ve bronz sikkelerden oluşan zengin bir sikke koleksiyonu mevcuttur. İki ayrı bölüm halinde sergilenen sikkelerin ilk grubunda Grek şehir ve krallık sikkeleri ile Roma ve Bizans İmparatorlarına ait sikkeler sergilenmektedir.

            İslami sikkeler bölümünde ise Emevi, Artuklu, Selçuklu, İlhanlı, Osmanlı vb. İslami kültürlere ait sikke örnekleri yer almaktadır. Bu bölümde 3 ayrı grup halinde sergilenen Osmanlı defineleri sikke bölümünün en dikkat çekici eserlerindendir.

  

ETNOĞRAFYA SALONU: Müzenin ikinci katında yer alan etnografya salonunda 19. yüzyıl ile 20 yüzyılın ilk yarısına tarihlenen ve yakın geçmişte günlük hayatta kullanılan    etnografik eserler; konu birliği oluşturan vitrinlerde, yöresel özellikler göz önünde bulundurularak ziyarete sunulmuştur. Bu eserler arasında silah koleksiyonu, dini eserler, takılar, Mudurnu yöresi oya örnekleri, gündelik yaşama ait madeni eserler, işleme ve dokumalar ile kıyafetler bulunmaktadır. Etnoğrafya salonunun bir bölümünde geleneksel bir Bolu Evine ait mutfak ve oturma odası ile ayrı bir vitrinde de Bolu’ da Kına Gecesi tasarımı yapılmıştır.

 

          
MÜZE BAHÇESİ: Müze envanterine kayıtlı büyük boyutlu taş ve pişmiş toprak eserler Müze bahçesinde sergilenmektedir. Bahçede sergilenen eserler Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine aittir. Bu eserler arasında Roma dönemine ait lahitler, mezar stelleri, heykel kaideleri, sütunlar, sütun kaideleri, sütun başlıkları, friz, arşitrav vb. mimari elemanlar; Bizans dönemine ait vaftiz teknesi vb. mimari parçalar ile Osmanlı dönemine ait kitabeli mezar taşları bulunmaktadır. Müzemiz tarafından yapılan kurtarma kazılarında açığa çıkarılan Roma dönemi mezarları ve lahitleri ile Osmanlı dönemi mezar taşları Müze bahçesinde ayrı bölümler halinde ziyarete sunulmuştur.


MÜZEKART VE BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

   muzekart.png