Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


Batman

HASANKEYF MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri :
Adres:
 Kültür Mah. Müze Cad. No.16 Hasankeyf /BATMAN
Tel: 0 488 502 49 30-34
Faks: 0 488 502 49 33
Hasankeyf Müzesi kurulma aşamasında olduğundan telefon santral sistemi henüz aktif değildir.
E-posta: hasankeyfmuzesi@ktb.gov.tr

Sorumlu Olduğu İl/İlçe:
Hasankeyf ve Gercüş İlçeleri

Bağlı Birimleri:
 - Hasankeyf Müzesi
                            - Hasankeyf Örenyeri


HASANKEYF MÜZESİ

Adres: Kültür Mahallesi, Müze Caddesi, No: 16 Hasankeyf/BATMAN,  Binanın Tarihçesi: Batman İli, Hasankeyf İlçesi, yeni yerleşim alanında Hasankeyf Müze Binası’nın ilk olarak inşasına 2012 yılında başlanılmış, müze binası, giriş yapısı 1-2, sahne-açık hava tiyatrosu, sahne arkası yapısı, sera, park ve sera onarım binası, kültür park alanı ile ada içi, altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı yapım işi kapsamında 12.06.2015 tarihinde geçici kabulü yapılmış, kesin kabulü ise 04-08 Mart 2019 tarihinde TOKİ Başkanlığınca yapılmıştır. 2017 yılında düzenlenen ‘‘III. Milli Kültür Şurası Eylem Planı’’nda, müzesi olmayan illerimizde, kültür varlıkları potansiyeli ölçü alınarak yeni müzeler kurulması hedefi doğrultusunda Batman İli Hasankeyf İlçesinde, I numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 281 inci maddesinin (b) fıkrası ile 296 ncı maddesi uyarınca 10/05/2019 tarihinde Bakan Oluru ile ‘‘Hasankeyf Müzesi Müdürlüğü’’ ismi altında kurulmuştur. Müze Olarak İlk Açılış Tarihi: Hasankeyf Müzesi 2018 yılında Batman Müze Müdürlüğüne bağlı bir birim olarak işlevlendirilmişti. ‘‘Batman Hasankeyf Müzesi ile Arkeopark Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi İşi’’ çalışmaları kapsamında Hasankeyf Müzesinin I. Etabının (zemin/alt kat teşhir salonu)ziyarete açılması 29/09/2018 tarihli Bakanlık Oluru ile gerçekleştirilmiştir. II. ve III. Etabın (üst kat teşhir salonu) büyük bir kısmı 2019 yılı içinde tamamlanmıştır. Ancak binadaki üst örtü-tavan çökmeleri neticesinde sızıntı yaparak yağış sularının vitrinlere ve eserlerin yer aldığı alanlarda oluşturduğu tahribattan kaynaklı inşai sorunlar nedeniyle üst kat teşhir salonundaki çalışmaların küçük bir bölümü henüz tamamlanamamıştır.
Koleksiyon Türleri: Jeomorfolojik malzeme-bitki fosilleri, Arkeolojik, Etnoğrafik, Sikke, Tablet, Mühür ve Mühür Baskısı,  Mimari Öğeler (Taç Kapı, kubbe içi)- Taş Eserler ile Paleolitik, Neolitik, Tunç, Ortaçağ ve Yeniçağ canlandırmaları.
Müzenin Öne Çıkan Özelliği: Batman ili ve bölgenin en önemli turizm cazibe merkezi olmaya aday Hasankeyf Müzesi ve kültür park alanı bölge müzesi olma hedefiyle 96.323,26 m² lik gibi büyük bir alanda kurulmuştur. Hasankeyf Müzesine Teşhir-Tanzim Çalışmaları kapsamında Batman, Diyarbakır ve Mardin Müzelerinden 1791 adet eserin nakli yapılmıştır. Hasankeyf kazılarının yanı sıra Batman, Mardin, Siirt ve Diyarbakır’daki 20 kadar kurtarma kazısından çıkarılan eserler ile satın alma hibe yoluyla Batman, Diyarbakır ve Mardin müzelerine kazandırılan eserlerin Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç, Demir, Ortaçağ, Roma, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 1466 eserin yer aldığı müzenin en zengin koleksiyonunu arkeolojik, sikke ve etnoğrafik eserler oluşturmaktadır.
Alt ve üst kat teşhir salonlarında jeomorfolojik salondaki taş türleri, fosiller; prehistorik döneme ait buluntuların yanı sıra 2000-2018 yılları arasında bölgedeki 4 ilde gerçekleştirilen yüzey araştırmaları ile kurtarma kazılarından Neolitik, Kalkolitik, Tunç, Demir, Ortaçağ, Yeniçağ ve 20.yy ilk çeyreğine kadar ki dönemlere ait zengin eserler ile hemen hemen her döneme ait canlandırmalar dikkat çekicidir.


HASANKEYF ÖRENYERİ


Adres: Hasankeyf Örenyeri-İç Kale, Eski Hasankeyf Kale Mahallesi, Hasankeyf/BATMAN,  Dönemi: Neolitik, Kalkolitik, Tunç, Demirçağlar, Hellenistik, Roma , Erken Bizans, Büyük Selçuklu, Artuklu, Eyyubi, Akkoyunlu, Osmanlı.
Kazı çalışmaları: Hasankeyf Örenyerindeki ilk kazı çalışmaları Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında 1985’li yıllarda Mardin Müzesi Başkanlığında ve Prof. Dr. M. Oluş ARIK  bilimsel danışmanlığındaki ekiple başlamış olup 2004 yılına kadar devam etmiştir. 2004-2018 Yılları arasında Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM başkanlığında, 2018-2019 yıları arasında da Batman Müze Müdürlüğü Başkanlığında gerçekleştirilmiştir.
Hasankeyf Höyükte 2009-2019 yılları arasında kurtarma kazıları yapılmış ele geçen önemli bulgu ve buluntulardan  hareketle höyük, Anadolu’daki en eski ve önemli neolitik dönem yerleşme alanları arasında sayılmıştır. Hasankeyf Höyük’te Neolitik (Çanak Çömleksiz (PPNA) döneminde M.Ö. 10. Binyılın ikinci yarısına ilk iskan faailyetleri başlamış, höyükte kazısı yapılan alanlarda Demir Çağlarına ve Helenistik döneme ait bulgulara da rastlanılmıştır. Kazı çalışmalarında ele geçen eserler Hasankeyf Müzesi ve Batman Müzesinde sergilenmektedir. Hasankeyf Höyük günümüzde Ilısu Baraj Gölü altında kalmıştır. Höyük dışında Hasankeyf Örenyeri’nde de Roma, Erken Bizans, Artuklu, Eyyubi, Akkoyunlu ve Osmanlı Dönemine ait önemli yapı ve yapı toplulukları ortaya çıkarılmıştır. İç Kale-Yukarı Şehirde; Büyük Saray, Küçük Saray, Ulu Cami, Eski Mezarlık; Aşağı Şehir de ise  Artuklu Köprüsü çevresi, Zeynel Bey Külliyesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Dış Sur Çevresi, 292 Parsel, Eski Belediye Sebze Hali, Merkezi Kazı Alanı,  Eyyubi-Kızlar Cami, Osmanlı Direkli Cami, Yamaç Külliyesi, Seramik Fırınları Alanı, Salihiye bahçelerindeki  yapılar, Kasımiye Köşkleri, Mardinike Külliyesi  ve İslami Dönem Eski Mezarlık alanlarında  temizlik-kazı çalışmaları 1986-2019 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.
2017-2020 yılları arasında Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında; Hasankeyf Antik Kentinin Jeolojik-Jeoteknik Bakımından Araştırılması ve Güçlendirilmesi ile ilgili çalışmalar doğrultusunda mağara enjeksiyon çalışmaları, Dicle Vadisi Set Yükseltme ve Kaya Dolgu İmalatı Çalışması, Küçük Saray Kayalığı Ankrajlı Güçlendirme Duvarı işi ile Anıt Eserlerin Taşınması ve Korunması Çalışmaları çerçevesinde de Zeynel Bey Türbesi-Külliyesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Turbesi-Zaviyesi, Eyyubi-Kızlar Cami, Orta Kapı, Süleyman Han Cami-Külliyesi, Er-rızk Cami-Külliyesi gibi taşınmaz kültür varlıkları DSİ tarafından yeni Hasankeyf Kültür Park alanına taşınmıştır.
Hasankeyf Örenyeri’nin I ve II. Derece Sit Alanı içinde yer alan taşınmaz kültür varlıklarının büyük bir bölümü günümüzde Ilısu Baraj Gölü altında kalmıştır. Eski Hasankeyf Kale Mahallesi M46c04d pafta, 0 ada, 573 parselde 105.005,36 m² lik alanda yer alan Yukarı Şehir-İç Kale  Örenyeri olarak ot ve bitki temizliği sonrası ve yüzen liman olarak yapılan limanların aktif duruma getirilmesi halinde ancak ziyarete açılması uygun olacaktır.

Öne çıkan özelliği: Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında 1986-2019 yılları arasında Hasankeyf Örenyerinde gerçekleştirilen kazı çalışmalar neticesinde Neolitik dönemden 20.yy.ın ilk çeyreğine kadar dünya uygarlık tarihine damgasını vuran Mezopotamya, İran, Roma-Anadolu medeniyetlerine ait anıtsal boyutta mimari yapıların günümüzde mevcut olması. 
MÜZEKART VE BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

   muzekart.png