Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


Sivas

SİVAS MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim bilgileri:
Adres: 
Yüceyurt Mahallesi Rahmi Günay Caddesi Arkeoloji Müzesi SİVAS
Tel: 0 346 221 04 46
Faks: 0 346 224 40 67
E-Posta: sivasmuzesi@ktb.gov.tr

Sorumlu olduğu il/ilçe:
Sivas İli ve İlçeleri

Bağlı Birimleri:
Sivas Arkeoloji Müzesi
Sivas Atatürk Evi ve Kongre Müzesi
Aşık Veysel Müzesi


SİVAS ARKEOLOJİ MÜZESİ

Adres: 
Yüceyurt Mahallesi Rahmi Günay Caddesi Arkeoloji Müzesi SİVAS
Tel: 0 346 221 04 46
 

Sivas İli Merkez, Yüceyurt Mahallesi, Rahmi Günay Caddesi üzerinde bulunan, “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescilli Eski Sanat Okulu Binası, 1896–1899 yıllarında, Sivas Valisi Reşit Akif Paşa tarafından Sanayi-i Mektebi olarak yaptırılmıştır. 1911 yılında, Sivas Valisi Muammer Bey tarafından Sanat Okulu Halıcılık Mektebinin karşısına fabrikalara ara teknik elaman yetiştirmek amacıyla Demircilik ve Marangozluk atölyesi olarak açılmıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında faaliyetini sürdüren Eski Sanat Okulu, yeni inşa edilen Endüstri Meslek Lisesi’nin yeterli olması nedeniyle, son yıllarda bir süre atıl durumda kalmıştır. Yapının onarım çalışmalarına 2005 yılında Sivas Valiliği İl Özel İdaresince başlanılarak 2007 yılında tamamlanmış, Kültür ve Turizm Bakanlığınca teşhir ve tanzimi düzenlenerek 29.04.2009 tarihinde Sivas Arkeoloji Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.
Tek kat olarak düzenlenen Arkeoloji Salonunda kronolojik sergi düzeni izlenmiştir.

Arkeolojik Buluntular Bölümü:
Bu bölümde Sivas Haliminhanı-Haymanlı Kazısında bulunan M.Ö.9. milyon yıl öncesine ait fosil kalıntıları, Kalkolitik Çağ’dan itibaren Erken Tunç Çağı, Altınyayla Kuşaklı- Sarissa  Antik Kenti, Yıldızeli Kayalıpınar (Samuha) Antik Kenti, Demir Çağı, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi ünik eserleri, pişmiş toprak kapları, değişik form ve özellikte günlük kullanım eşyaları, madeni ve tıbbi aletler, dinsel (ritüel) kaplar, Hitit Dönemi tabletleri, mühür ve mühür baskıları, ziynet eşyaları vb. küçük arkeolojik buluntuları teşhir edilmektedir.
Altın Eserler Bölümü:
Altın eserler vitrininde  Urartu, Roma ve Bizans Dönemi süs ve ziynet eşyaları sergilenmektedir.
Taş Eserler Bölümü:
Taş eserler bölümü, Sivas ve çevresinde yaşamış medeniyetlerin ölü kültünü yansıtmakla birlikte Hitit Dönemine ait hiyeroglifiyle yazılmış kitabeler, Tanrıça kabartması (Ortostat), aslan heykelleri ile Roma Dönemi Lahitler, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait mezar sandukaları ve mezar kitabeleri, Sivas’ın tarihi yapılarına ait kitabeler teşhiri oluşturmaktadır.
Ayrıca Müze teşhirinde yer alan ve 1916 yılında Sivas’ın Hafik İlçesinde Vali Muammer Bey tarafından dönemin ustalarına yaptırılan Osman Bey Büstü ise Osmanlı Dönemi’nin ilk anıt heykel örneğidir.
Sikke Ve Cam Eserler Bölümü:
Cam eserler bölümünde  Helenistik,Roma ve Bizans  dönemi koku kapları, gözyaşı şişeleri, günlük kullanım eşyaları, unguanteriumlar, amforiskoslar ile birlikte farklı dönemlere ait altın, gümüş ve bronz malzemeden yapılmış Grek, Helenistik, Roma, Bizans, Orta Avrupa, İslami Dönem sikkeleri ve  İlhanlı Dönemine ait 279 adet gümüş sikkeden oluşan Yıldızeli Bayat Köyü Definesi sergilenmektedir.
Müze teşhir salonunda sergilenen Sivas Gürün Tepecik Köyünden bir ahırın tabanında bulunan ve kurtarma kazısı yapılarak Müzemize kazandırılan Roma Dönemi Gürün Tepecik Mozaiği Sivas’ta görülen ilk ve tek örnek olması açısından ayrıca önem taşımaktadır.
Bahçe:
Müzemiz bahçe teşhirinde tarihi yapılara aitmimari parçalar, Roma dönemine ait Likya Tipi Lahitler, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine ait mezar sandukaları ve mezar kitabeleri ile birlikte Sivas’ın tarihi yapılarına ait kitabeler sergilenmektedir.

 • Sivas-SivasMüze01.jpg
 • Sivas-SivasMüze02.jpg
 • Sivas-SivasMüze03.jpg
 • Sivas-SivasMüze04.jpg
 • Sivas-SivasMüze05.jpg
 

SİVAS ATATÜRK VE KONGRE MÜZESİ

Adres
: Örtülü Pınar Mahallesi İnönü Bulvarı Atatürk Ve Kongre Müzesi SİVAS
Tel: 0 346 224 31 41
 

Sivas Valisi Mehmet Memduh Bey tarafından 1892 yılında Sivas İdadisi olarak yaptırılan bina Osmanlı Döneminde önce idadi sonra da uzun yıllar sultani olarak hizmet vermiştir.
Milli Mücadele Döneminde 4 Eylül Sivas Kongresi bu binada toplanmış, Cumhuriyetimizin temelleri burada atılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve arkadaşları 2 Eylül–18 Aralık 1919 tarihleri arasında 108 gün burada konuk olmuş ve bina milletimizin en zor günlerinde “Milli Mücadele Karargâhı” olarak hizmet vermiştir.
Kongre faaliyetlerinden sonra kısa bir süre Astsubay Okulu olarak hizmet veren okul Cumhuriyetin ilk yıllarından 1970’li yıllara kadar “Sivas Lisesi” daha sonra 1981 yılına kadar “Kongre Lisesi” olarak kullanılmış ve 1984 yılında mülkiyeti Kültür Bakanlığına devredilmiştir. Yapılan onarımı takiben 19 Aralık 1990 tarihinde “Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi” adıyla hizmet vermeye başlamıştır. Müze olarak kullanılan bina 2009 yılında 4 Eylül Sivas Kongresi’nin ruhunu yansıtan yeni bir müzeye dönüştürülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne devredilmiştir. 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi gerçekleşmiş, Sivas Müze Müdürlüğünün bağlı birimi olarak “Atatürk ve Kongre Müzesi” adıyla işlevlendirilmiştir.
Atatürk ve Kongre Müzesi; simetrik bir planlamaya sahip olup bodrum kat ile birlikte üç katlı olarak inşa edilmiştir. Dış duvarlarında kesme taş ve moloz taş kullanılmış, iç duvarları ise dolmagöz duvar (ahşap arası taş dolgu) tekniğinde yapılmıştır. Yapı ön ve arka cepheler itibariyle 39,50 m. yan cephelerde ise 33,50 m. ölçülerinde kareye yakın ve iç avlulu bir plana sahiptir. Dört kapısı bulunan yapının güneydoğu ve kuzeybatı cephelerindeki kapılar zemin kata, kuzeydoğu ve güneybatı cephelerindeki kapılar ise bodrum kata açılmaktadır. Kırma çatı ile örtülü olan yapının, ön ve arka cephelerde köşeleri çıkma yapmış, yan cephelerde ise çıkmalar yapının ortasına yerleştirilmiş ve hareketli bir cephe elde edilmiştir. Yapının ana girişi kuzeybatı cephesinden Taşlı Sokak olarak adlandırılan caddedendir. Ana giriş cephesi dönem özelliği olarak diğer cephelere nazaran oldukça hareketli tutulmuştur. Cephenin kenarları 1,8 m. dışarı taşırılmıştır. 1,45 x 3 m. ölçülerindeki giriş yarım daire kemere ve iki kanatlı bir ahşap kapıya sahiptir. Zemin kat pencereleri yarım daire kemerlere sahiptir ve pencerelerin kenarlarındaki silmeler zemine kadar uzanmaktadır. Zemin kat pencereleri 1 m. genişliğinde, 2,05 m. boyundadır.
Giriş cephesinde; altısı yapıyı baştanbaşa dolaşan, ikisi de sadece yapının giriş cephesini ve yan cephelerin çıkıntı yapan bölümlerine kadar uzanan toplam sekiz silme bulunmaktadır. Giriş cephesinin vurgulanması ve daha hareketli bir görünüme sahip olması amacıyla yapılan bu iki silme, boş kartuşların ve baklava dilimi şeklindeki süsleme elemanlarının altlarındaki silmelerdir.  Yapının yan cepheleri kuzeydoğu ve güneybatı yönlerinde olup, genel olarak simetrik düzenlenmiştir. Yapının bodrum kat ile beraber üç katlı düzenlenmesi ve yapının giriş cephesinin direkt zemin kata açılması ön ve arka cephe arasında yaklaşık 2 m.’lik bir kot farkına neden olmuştur.
Yapının güneydoğu (arka) cephesi de yan cephelerle aynı özelliklere sahiptir. Bu cephede dikkati çeken en önemli unsur zemin kata girişi sağlayan merdivenler üzerindeki dört sütunun taşıdığı balkondur ki; bu uygulama Sivas’a demiryolunun gelip İstasyon Caddesi’nin önem kazanması sonucu 1930 yılında yapılmıştır. Bodrum katta sepetkulpu kemerlere sahip ve 1,43 m. yüksekliğinde on pencere bulunur. Merdivenlerin sahanlığının altına da yine sepetkulpu kemer formuna yakın şekilde düzenlenmiş kemerlere sahip üç pencere vardır ve bunlardan ortadaki kapatılmıştır.
Yapının eski fotoğraflarına bakıldığında çatısının olmadığını, çatı katının etrafının korkuluklarla çevrili olduğunu ve yapının ön cephesindeki iki çıkmanın ve girişin üzerinin çeşitli uygulamalarla taçlandırıldığı görülür. Ancak bu düzenleme günümüzde yapıya sonradan yapılan ve oldukça yüksek olan bir kırma çatı ile bozulmuştur.  Kareye yakın plana sahip olan yapı iç avluludur. Kenarlardaki mekânlarla avlu arasında geniş bir koridor bulunmaktadır. Yapının yan cephelerindeki dışarı taşırılan bölümlere karşılıklı olarak merdivenler yerleştirilmiş, köşelerdeki mekânlar oldukça büyük tutulmuştur.
Yapının ortasında 7 x 14 m. ölçülerinde ve1 m. duvar kalınlığına sahip dikdörtgen avlu bulunmaktadır. Avlunun kuzeydoğu-güneybatı istikametinde iki kapısı ve 14 penceresi bulunur. Avlu yapının özgününde açık avlu iken yapılan tadilatlarla kapatılmıştır. Sivas İdadisi Barok-Ampir mimari tarzının önemli örneklerindendir.
 

 • Sivas-SivasAtatürkveKongreMüze01.jpg
 • Sivas-SivasAtatürkveKongreMüze02.jpg
 • Sivas-SivasAtatürkveKongreMüze03.jpg
 • Sivas-SivasAtatürkveKongreMüze04.jpg
 • Sivas-SivasAtatürkveKongreMüze05.jpg
 • Sivas-SivasAtatürkveKongreMüze06.jpg
 • Sivas-SivasAtatürkveKongreMüze07.jpg

 
SİVAS AŞIK VEYSEL MÜZESİ


 

Sivas İli Şarkışla İlçesi, Sivrialan Köyü'nde bulunan Halk Ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu'nun evi Kültür Bakanlığı tarafından 1979 yılında kamulaştırılmış ve 1982 yılında müze olarak ziyarete açılmıştır. Müzede Âşık Veysel'in kişisel eşyaları, Aşık Veysel’e ait fotoğraflar ile birlikte Aşık Veysel hakkında yayınlanan eserler teşhir edilmektedir.
Âşık Veysel'in anısını yaşatmak adına her yıl 9-11 Temmuz arasında Sivas'ta ve Şarkışla’nın Sivrialan Köyü'nde Âşık Veysel'i anma törenlerinin yanı sıra, “Âşık Veysel Âşıklar Bayramı” adı altında festivaller düzenlenmektedir.

 • Sivas-AşıkVeyselMüze01.jpg
 • Sivas-AşıkVeyselMüze02.jpg
 • Sivas-AşıkVeyselMüze03.jpg
 • Sivas-AşıkVeyselMüze04.jpg
 • Sivas-AşıkVeyselMüze05.jpgMÜZEKART VE BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

   muzekart.png