Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


Bursa

BURSA MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim bilgileri:

Adres :  Gaziakdemir Mah. Çekirge Cad. No:4/11 Kültürpark içi 16050 Osmangazi/BURSA
Tel : (0224) 234 49 18    
Faks : (0224) 234 49 19
E-posta : bursamuzesi@ktb.gov.tr
Sorumlu olduğu il/ilçe: Bursa ve Yalova İlleri ve İlçeleri
Bağlı Birimleri: Bursa Arkeoloji Müzesi
                            Bursa Atatürk Evi Müzesi
                            Mudanya Mütareke Evi Müzesi
                            Osmanlı Evi Müzesi
                            Bursa Türk-İslam Eserleri Müzesi
                         

BURSA ARKEOLOJİ MÜZESİ

Adres: Gaziakdemir Mah. Çekirge Cad. No:4/11 Kültürpark içi 16050 Osmangazi/BURSA
Tel : (0224) 234 49 18
Faks : (0224) 234 49 19
E-posta : bursamuzesi@ktb.gov.tr
 


Bursa Müzesi, 19 Ağustos 1902 tarihinde Müze-i Hümayun Umum Müdürlüğü’nün bir şubesi olarak Bursa Erkek Lisesi’nin bir bölümünde kurulmuş, 1930 yılına kadar bu statü ile faaliyetlerini sürdürmüş, bu tarihte Müdürlük haline getirilerek Yeşil’deki Çelebi Sultan Mehmet’in yaptırdığı Yeşil Medrese’ye taşınmıştır. 1972 yılında ise modern müzecilik anlayışına uygun olarak inşa edilen Kültürpark içerisindeki yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır.

Bursa Arkeoloji Müzesi’nde, Orta Miyosen Dönemden Doğu Roma Dönemi sonlarına kadar tarihlenen, Bursa ve çevresinde yapılan kazı ve araştırmalarda ortaya çıkan eserler ile satın alma, bağış, müsadere ve devir yoluyla müze koleksiyonuna kazandırılmış olan eserler sergilenmektedir.

Müze Salonları:

Salon I (Miyosen Dönem - Frig Krallığı): Mustafakemalpaşa ilçesi sınırlarında Orta Miyosen Döneme ait Paşalar Fosil Yatağı buluntuları,  Orta Paleolitik Çağa tarihlenen Şahinkaya mağarası buluntuları,  Bursa ve çevresinde yapılan kazı çalışmalarında özellikle Aktopraklık Höyük kazılarında ele geçen Neolitik Çağdan Kalkolitik Çağa kadar olan eserler, Tunç Çağı eserleri ile Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Hitit Uygarlığı, Transkafkas Kültürü, Urartu ve Phyrg Krallığı ile Protogeometrik Döneme ait eserler sergilenmektedir. Ayrıca Aktopraklık Höyük kazılarında açığa çıkarılan 30 yaşlarında bir kadına ait iskelet, mezar buluntuları ile masa vitrininde sergilenmektedir. Yine aynı salonda Aktopraklık Höyüğün bir maketi de bulunmaktadır. Söz konusu salonda yer alan 6 adet niş vitrininde ise ait olduğu dönemlerin sembolü haline gelmiş eserler sergilenmektedir.   

Taş Eserler Salonu: Müzemiz koleksiyonundaki mermer ve taş eserler ile Mustafakemalpaşa ilçesi sınırları içerisinde yer alan Miletopolis Antik Kenti’nde bulunan Roma Dönemine ait bronz Apollon Heykeli ile bronz Athena Büstü; mermer portrelerin çevrelediği megara planlı odacıkta sergilenmektedir.  Mezar stelleri, heykeller, lahit parçaları, ostotekler ile frizler müzede teşhir edilen diğer eser gruplarındandır.

Salon II (Arkaik Çağ - Doğu Roma(Bizans)Dönemi):
 Bu salonda öncelikle Bursa ve çevresi olmak üzere Arkaik Çağdan Doğu Roma Dönemi sonuna kadar müzemiz koleksiyonunda yer alan eserler kronolojik olarak sergilenmektedir. Özellikte Antandros Antik Kenti Arkaik ve Klasik Dönem buluntuları, Miletopolis Antik Kenti kazı buluntuları, Ahmetler Nekropolü ve Bursa Tümülüsü Hellenistik Dönem buluntuları kronolojik olarak vitrinlerde teşhir edilmektedir. Ayrıca, Roma Dönemi cam eserleri ile yağ kandilleri de bu salonda sergilenmektedir. Madeni eserler, mühürler, süs eşyaları, oyuncaklar, tıbbi aletler masa vitrinlerinde sergilenen diğer eserler arasındadır. Aynı salonda yer alan asma katta ise sikke seksiyonu bulunmaktadır.

Üç Pınar Tümülüsü Araba Buluntuları Salonu:
 1988 yılında Bursa ve Balıkesir Müzesi ortaklığıyla gerçekleştirilen kurtarma kazısında ortaya çıkan M.Ö. 6.yüzyıl Akhamenidler Dönemine tarihlenen Tümülüs, aslına uygun rekonstrüksiyonu yapılarak içindeki buluntularla birlikte sergilenmektedir. Tekerlek parçaları ve at koşum takımlarından oluşan buluntular mezar odasının girişi önünde insitu halde bulunmuştur. Buluntulardan yola çıkılarak yapılmış olan o döneme ait bir savaş arabası rekonstrüksiyonu ile ikisi mülaj olan toplam üç adet mezar steli yine bu salonda teşhir edilmektedir.

 • Arkeoloji Müzesi Giriş
 • Arkeoloji Müzesi Arka Bahçe(Açık Teşhir)
 • Arkeoloji Müzesi Salon 1 (Miyosen Dönem)
 • Arkeoloji Müzesi Salon 2 (Arkaik Çağ)
 • Arkeoloji Müzesi Taş Eserler Salonu

BURSA ATATÜRK EVİ MÜZESİ

Adres: Çekirge Mahallesi Çekirge Caddesi No:77 16070 Osmangazi / BURSA
Tel : (0224) 234 77 16
Faks : (0224) 234 49 19
E-Posta : bursamuzesi@ktb.gov.tr 

Bursa Çekirge Caddesi üzerinde bulunan, bodrum ve çatı katının dışında iki katlı olan yapının, 19. yüzyıl sonlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Atatürk'ün Bursa'yı ikinci ziyaretinde (20-24 Ocak 1923) Bursa Belediyesi söz konusu binayı Miralay Mehmet Bey'den satın alarak Atatürk’e hediye etmiştir. 1938 yılından sonra Bursa Belediyesi tarafından T.C. Emekli Sandığı'na satılan ev, 06 Şubat 1968 tarihinde Kültür Bakanlığı’na devredilmiştir. Anılan yapı, 29 Ekim 1973 tarihinde ise Cumhuriyet'in 50. yılında müze haline dönüştürülerek ziyarete açılmıştır

Birinci katta girişin sağında kabul salonu, solunda yemek salonu ile buraya açılan dinlenme ve çay, kahve içme odası bulunmaktadır.

İkinci katta ise, sağda yatak odası, solda çalışma odası ile çalışma odasının sağ yan tarafından geçilerek ulaşılan limonluk bölümü bulunmaktadır. Bodrum kat, mutfak ve hizmet için kullanılmıştır. Köşk'ün eşyalarının tamamına yakını Atatürk'ün kullandığı orijinal eşyalardan oluşmaktadır.

 • Atatürk Evi Müzesi Dış (1)
 • Atatürk Evi Müzesi Dış (2)
 • Kabul Salonu
 • Yemek Odası
 • Çalışma Odası
 • Yatak Odası

 


MUDANYA MÜTAREKE EVİ MÜZESİ


Adres : Mütareke Mah. 12 Eylül Cad. No:8 16940 Mudanya/BURSA
Tel : (0224) 544 10 68
Faks : (0224) 234 49 19
E-Posta : bursamuzesi@ktb.gov.trMudanya Mütareke Evi, Mudanya ilçe merkezinde bulunmakta ve 19. yüzyıl sonlarına tarihlenmektedir. Rus asıllı Aleksandr Ganyanof'a ait olan ev, daha sonra Mudanyalı iş adamı Hayri İpar tarafından satın alınarak onarılmış ve 1937 yılında Mudanya Belediyesi'ne bağlı müze olarak açılmıştır. 1959 yılında ise Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne devredilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin siyasi alanda kazandığı ilk başarısının göstergesi olan Mudanya Mütarekesi bu evde imzalanmıştır. Bodrum ve çatı katının dışında iki katlı olan ahşap evin birinci katında Mütareke'nin imzalandığı salon ile İsmet Paşa'nın çalışma odası; üst katta ise İsmet Paşa ve yaverlerinin yatak odaları yer almaktadır.

Mütareke döneminin eşyalarının korunduğu bu evde ayrıca o döneme ait fotoğraflar ve belgeler sergilenmektedir. 11.03.2013 tarihinde tadilata giren müze, teşhir-tanzim çalışmalarının ardından 10.10.2014 tarihinde ziyarete açılmıştır.

 • Mütareke Evi Dış Görünüm
 • Anlaşmanın İmzalandığı Masa
 • Çalışma Odası
 • İsmet Paşa’nın Yatak Odası

 


OSMANLI EVİ MÜZESİ

Adres: Muradiye Mahallesi Hamzabey Caddesi (Kaplıca Caddesi)  16050 Osmangazi/BURSA
Tel: (0224) 222 08 68
Faks: (0224) 234 49 19
E-Posta:  bursamuzesi@ktb.gov.trOsmanlı Evi Müzesi, Muradiye Mahallesi, Aralık Sokak'ta, II. Murad Külliyesi yakınında yer almaktadır. 17.yüzyıla tarihlenen evin yerinde, zamanında Sultan II. Murad'ın bir köşkü bulunduğu tahmin edilmektedir. Sivil mimarlık örneği olan ev, 1946 yılında Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılarak restore edilmiş, 1958 yılında müze olarak ziyarete açılmıştır. 25 Mayıs 1973 yılında ise tekrar onarılmış ve teşhir düzenlemesi yapılmıştır.

Plan ve süslemeleri bakımından 17. yüzyıl özelliklerini taşımakta olan yapı, Bursa’da halen ayakta kalan en eski evlerdendir.  Bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere üç katlı inşa edilmiş olan evin, bodrum katına kuzey cepheden, zemin ve 1. katına ise batı cephede bulunan avludan girilmektedir. Taş temel üzerine oturan evin doğu cephesi birinci kat hizasına kadar sıvalı olup, hafif dışa taşkın 1.katta ise ahşap hatıllar arasında zikzak örülmüş tuğlalar kullanılmıştır. Bu cephede bodrum kat hizasında mazgal tipi pencereler, zemin katta dikdörtgen formlu pencereler, birinci katta ise dikdörtgen formlu pencereler üstünde yuvarlak kemerli alçı şebekeli tepe pencereleri sıralanmıştır. Pencereler ahşap kanatlıdır. Zemin ve birinci kata girişi sağlayan evin batı cephesi ahşap direklerle bölüntüye uğratılmış,  zemin kat ahşap korkuluklu balkon ile üst kat ise Bursa kemeri tarzında pencerelerle dışa açılmaktadır. Kuzey bölümü sıvalı olan yapının güney cephesi ise sağırdır.

 • Osmanlı Evi Dış Görünüm
 • Selamlık Misafir Odası
 • Haremlik Misafir Odası
 • Oturma Odası
 • Günlük Oturma Odası

 


BURSA TÜRK-İSLAM ESERLERİ MÜZESİ

Adres:
 Yeşil Cad. Yeşil Camii yanı 16360 Yıldırım/BURSA
Tel : (0224) 327 76 79
Faks : (0224) 234 49 19
E-Posta : bursamuzesi@ktb.gov.trSultaniye Medresesi olarak da adlandırılan ve Osmanlı’nın ilk medreselerinden olan Yeşil Medrese, günümüzde Türk-İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet vermektedir. “Yeşil Külliye” birimlerinden olan medresenin kitabesi bulunmamakla birlikte, külliyenin 1414-1424 yılları arasında yapıldığı ve mimarının da Hacı İvaz Paşa olduğu bilinmektedir.

Plan itibariyle Anadolu Selçuklularının açık eyvanlı medreselerinin bir devamıdır. Yapı malzemesi olarak moloz ve kesme taş ile tuğla kullanılmıştır. Yıldız tonoz ile örtülü giriş eyvanından sivri kemerli bir kapı ile avluya girilir. Avluyu üç taraftan çeviren revaklar sivri kemerli olup, bölümlerin sonundaki karşılıklı birer tanesi beşik tonoz, eyvanların önündekiler çapraz tonoz, diğerleri ise kubbeli tonoz ile örtülüdür. Revaklardaki sütun ve sütun başlıklarının bir kısmı Bizans dönemine aittir. Revakların arkasında 13 medrese odası, 2 yan eyvan ve merdiven boşlukları vardır. Aynalı tonoz ile örtülü medrese odalarında birer de ocak bulunmaktadır. Girişin karşısında bulunan ve kare bir mekân gösteren dershaneye ise iki taraflı merdivenlerle çıkılmaktadır.

Külliyenin diğer yapılarına göre medresenin çini süslemesi çok azdır. Uygulanmış olan çini süslemelerde ise mozaik çini ve renkli sır teknikleri kullanılmıştır. Giriş eyvanındaki ahşap kapı üzerinde bulunan yarım beşik tonoz ve batı yan eyvanının tavanı çini kaplıdır.

Müzede, 13.yüzyıldan 20.yüzyıla kadar uzanan Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine ait (İznik, Kütahya) çini ve seramik eserler, ahşap, oyma ve kakma eserler, Türk maden sanatından örnekler, tombak ve diğer metal eserler ile Selçuklu ve Osmanlı sikkeleri, geleneksel Türk el işleri ve giysileri bulunmaktadır.


MÜZEKART VE BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

   muzekart.png