Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


S.S.S.

Müze Ve Örenyerleri Girişlerine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

SORU-1:Müze ve örenyerlerine makul bir ücretle giriş olanağı var mı?

CEVAP-1:Bakanlığımıza bağlı Müze ve Örenyeri giriş ücretleri "Bakanlığımız Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönerge" çerçevesinde belirlenmekte ve uygulanmaktadır.Müzelere yerli/yabancı ayrımı olmaksızın tek fiyatla girilmekle birlikte yalnızca Türk Vatandaşlarına yönelik olarak uygulamaya konulan alındığı tarihten itibaren bir yıl geçerli olan Müzekart+; Bakanlığımıza bağlı 300 ü aşkın müze ve örenyerlerine sınırsız ziyaret olanağı sağlamakta ve 60,00 TL ödenerek satın alınabilmektedir.

SORU-2: Milli Bayramlarda Müze ve Örenyerlerine girişlerde ücret alınıyor mu?

CEVAP-2:Milli Bayramlarda, Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerinin ücretsiz ziyaret edilebilmesine ilişkin bir uygulama bulunmamaktadır.Ancak; "Bakanlığımız Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönerge" kapsamında ücretsiz ziyaret hakkı bulunanlar, Milli Bayramlarda da Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerini ücretsiz ziyaret edebilmektedir.

SORU-3: Müze ve örenyerlerine kimler ücretsiz kimler indirimli giriş yapabilir?

CEVAP-3: Bakanlığımıza bağlı Müze ve Örenyeri giriş ücretleri "Bakanlığımız Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönerge" çerçevesinde belirlenmekte ve uygulanmaktadır.Bahsi geçen Yönergenin; 3.1 maddesi "18 yaş ve altındaki T.C Vatandaşları gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler" kimlik göstermek suretiyle Müze ve Örenyerlerine ücretsiz girerler”, 8.3 maddesi “Milli Eğitim Bakanlığı ile özel ilk ve orta öğretim okulları geçerli kimlik kartını haiz öğretmenler, 18 yaşın üzerindeki öğrenciler ve yönergenin 8. maddesinin 8.2 fıkrasında belirtilenlere Müzekart fiyatı üzerinden % 50 indirim uygulanır” hükmü yer almaktadır.

SORU-4: Müze ve Örenyerlerine girişlerde Öğrencilerden ücret alınıyor mu, ayrıca grup indirimi var mı?

CEVAP-4: “Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Esas ve Usuller” kapsamında 18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar (okul gezilerinde gruba refakat eden öğretmenler) müze ve örenyerlerini ücretsiz ziyaret edebilmektedirler. Bu gruba girmeyen ziyaretçiler için Müzekart hizmeti yürürlüğe girmiş olup;Müze ve Örenyerlerinden temin edilebilen Müzekart ile ziyaretçiler Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerini (Elektronik Turnike Sistemi olan her bir Müze ve Örenyerinde yılda iki giriş hakkı olmak suretiyle) bir yıl boyunca ücretsiz ziyaret edebilmektedir. Müzekart ile ilgili daha detaylı bilgilere http://www.muzekart.com - www.muze.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Bakanlığımızca ayrıca bir grup indirimi uygulanmamaktadır.

SORU-5: Ücretsiz olarak ziyaret edilebilen Müze ve Örenyerleri hangileridir?

CEVAP-5: Vatandaşlarımızın müze ve örenyerlerine olan ilgilerini artırmak maksadıyla, Bakanlığımıza bağlı çeşitli illerde bulunan 119 müze ve örenyeri ücretsiz hale getirilmiş olup; detaylı bilgilere Bakanlığımız internet sitesinden (http://dosim.kulturturizm.gov.tr) ulaşılabilmektedir.

SORU-6: Müze ve Örenyerlerine girişlerde ücretsiz bilet uygulaması var mı?

CEVAP-6
: “Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Esas ve Usuller”in 3. maddesi kapsamında belirlenen ziyaretçiler Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerini ücretsiz olarak ziyaret edebilmektedir. Daha detaylı bilgiye (http://dosim.kulturturizm.gov.tr) adresinden ulaşılabilmektedir.

SORU-7: Bakanlığımıza bağlı Efes Örenyeri içerisinde bulunan Yamaçevler ve Göreme Açıkhava Müzesi içerisinde bulunan Karanlık Kilise ile Aya İrini Anıt Müzesi’ne ziyaret sırasında neden ayrıca ücret alınmaktadır?

CEVAP-7: Bakanlığımıza bağlı Efes Örenyeri içerisinde bulunan Yamaçevler ve Göreme Açıkhava Müzesi içerisinde bulunan Karanlık Kilise ile Aya İrini Anıt Müzesi, ticari kaygılarla değil, taşıma kapasitesi düşük olduğundan ve aşırı ziyaretçi trafiğine maruz bırakılması halinde tarihi dokusu zarar göreceğinden ilgili Müze Müdürlüklerinin görüşü doğrultusunda ayrıca ücretlendirilerek Müzekart kapsamına alınmamıştır.


SORU-8:Müze ve örenyerlerine girişte alınan ücretler nasıl değerlendirilmektedir?

CEVAP-8: Bakanlığımıza bağlı Müze ve Örenyeri giriş ücretleri "Bakanlığımız Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönerge" çerçevesinde belirlenmekte ve uygulanmaktadır.Girişlerden elde edilen gelirler, söz konusu müze ve örenyerlerinin bakım, onarım, temizlik, teşhir-tanzim vb. hizmetleri sağlanmakta, başka bir ifadeyle ziyaret kalitesinin çağdaş müzecilik anlayışı çerçevesinde arttırılabilmesine yönelik çalışmalarda kullanılmaktadır.

SORU-9:Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve örenyerleri nerelerdir?

CEVAP-9: Bakanlığımıza bağlı Müze ve Örenyerleri listesi (http://dosim.kulturturizm.gov.tr) adresinde yer almakta olup, listede yer almayan mekanlar için Bakanlığımızca herhangi bir işlem ( tahsis, ücretsiz ziyaret vb.) yapılmamaktadır.

SORU-10: Müze ve Örenyerleri Satış ve Ticari Alanları ile GES Mağazalarının Kiraya Verilmesi İşi projesinin amacı nedir?

CEVAP-10: Merkez Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Satış ve Ticari Alanları ile GES Mağazalarının Kiraya Verilmesi İşiprojesinin öncelikli hedefleri arasında kamu-özel sektör işbirliği ile çağdaş müzecilik anlayışına yaraşır, yüksek temsil gücüne sahip satış alanları, ürün ve hizmetler oluşturmak suretiyle ziyaret tecrübesini zenginleştirmek, yaygın ve nitelikli kültürel iletişim sağlamak ve ziyaretçilere müze ve ören yeri ile markalanmış çağdaş ve geleneksel tasarımlar ile eser kopyaları sunmak,müze ve örenyerlerinde ki satış ve ticari alanların temsil kabiliyetinin yükseltilmesi, ürün-hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin arttırılmak konuları yer almaktadır.Bununla birlikte, Bakanlığımızın geleneksel el sanatlarımızın yaşatılması, tanıtılması ve geliştirilmesi misyonu çerçevesinde yerli ve yabancı çok sayıda insana ulaşmak hedefler arasındadır. Bu doğrultuda; kültürel mirasımızın korunması ve geliştirilmesi için kaynak sağlamak üzere Müze ve Örenyerinin gelirlerini arttırmak, geleneksel el sanatlarımızın tanıtımını ve pazarlanmasını sağlamak, müze ve örenyerlerimizde yapılan diğer ticari faaliyetlerin  ( otopark, fotoğraf çekimi, seyir dürbünü, vb..) standart olarak gerçekleştirilmesini sağlamak, projenin amaçları arasındadır. Proje kapsamında Bakanlığımıza bağlı 181 müze ve 5 adet GES Mağazası kiraya verilmiş olup hâli hazırda 68 müze ve örenyeri ile 5 adet GES Mağazasında hizmet verilmektedir. Bu satış birimleri aracılığı ile ziyaretçilerimize müze ve ören yeri ile özdeşleşen marka ürünler, eser kopyaları, nitelikli yayınlar ve geleneksel el sanatlarımızın en kaliteli örneklerinden oluşan 16.000’i aşkın ürün çeşidi sunulmakta, kafeteryalarda ise uluslararası hijyen standartlarında hazırlanmış taze, temiz ve güvenilir, ambalajlı gıda ürünleri ile çağdaş bir hizmet verilmektedir.

SORU-11: 2021 yılı sonuna kadar bu proje ile ilgili hedefler nelerdir?

CEVAP-11:Günümüzde dünyanın önde gelen müzelerinin tamamında mevcut olan nitelikli müze mağazaları ve kafeteryaları, bu müzelerin sosyal hayattaki rolünü güçlendiren ve ziyaret tecrübesini zenginleştirerek artı değer yaratan mekânlar olarak, bu müzelerin ayrılmaz parçaları haline gelmiştir. Diğer taraftan yine pek çok ülkede, çağdaş bir anlayışla yönetilen müzelerde ticari operasyon gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı giderek artmakta ve yüksek kaynak ihtiyacı karşısında müze mağazaları, gelir getirici faaliyetlerinin arasında artan bir önem kazanmaktadır. Ülkemizde de kültür varlıklarımızın korunması ve geliştirilmesi için gerekli kaynakların bu tür gelirlerle desteklenmesi kamu yararı açısından önem taşımaktadır. Bakanlığımız bu gelişmeler ışığında ülkemizde bulunan müze ve örenyerlerinin dünyadaki iyi örnekleri ile yarışan bir seviyeye gelmesi için gerekli çalışmaları bu projeler kapsamında geliştirmektedir.

SORU-12: Müze ve örenyerleri gişelerinin kiraya verilmesi işi nedir ve sağlayacağı faydalar nelerdir?

CEVAP-12: “Müze ve Örenyerleri Gişelerinin Kiraya Verilmesi İşi” ile müze ve örenyerlerini ziyaret edenlerin ilk temas noktası olan bilet gişeleri ve kontrol noktalarındaki insan kaynağı ile kimi teknolojik uygulamaların geliştirilmesi, müze ve örenyerlerimizin yerli ve yabancı ziyaretçiler ve ilgili tüm kesimler nezdinde daha olumlu bir algıya kavuşturulması, yerli ve yabancı ziyaretçiler ile kurulan iletişimin geliştirilmesi, tahsilatın güvenli ve çok sayıda modern satış kanalı vasıtasıyla yapılmasını teminen müze ve örenyerlerinin ziyaretçi sayısının artırılması ile kültürel varlığın korunması, geliştirilmesi, ihyâsı ve tanıtımı için daha fazla gelir sağlanması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında önceliklerimiz; müze ve ören yerlerine girişlerde hızlılık ve güven oluşturulması, gün geçtikçe artan talebin daha etkin şekilde karşılanması, ziyaretçi memnuniyeti, yenilenen teknolojiyle uyumlu olarak hedeflenen hizmet verimliliği ve hizmette kaliteye yer verilmesidir. Müze giriş biletleri ve kartlarının www.muze.gov.tr adresindeki web sitesi kanalı ile internet üzerinden satışı sağlanmıştır. Gişeler ve internet satışlarının yanı sıra yoğun ziyaretçi alan müze ve ören yerlerimizde kurulan kiosklardan da nakit ve her tür banka-kredi kartı ile bilet satışı yapılabilmektedir. Ana giriş araçları olan biletlerin ve Müzekart+’ın yanı sıra 2011 yılında satışa sunulan ve müze ve ören yerlerine daha ekonomik ücretlerle giriş imkanının yanı sıra çeşitli kültürel etkinlikler ve alışveriş, yemek, eğlence mekanlarında indirim sağlayan Museum Pass kartları, zengin içerikleri ile ziyaretçilerin tercihine sunulmuştur. Ziyaretçi odaklı işletmecilik anlayışı ile ziyaret tecrübesini daha kaliteli hale getirecek, ziyaretçi memnuniyetini arttıracak projeler üzerinde çalışılmaktadır. Paydaşlar arasında kültür ve şehir turizminin gelişimine ivme kazandıracak işbirliği projelerinin geliştirilmesi planlanmaktadır. Yerel istihdam olanakları geliştirilmektedir. Sistem ve uygulamada gelişmiş güvenlik ön planda tutulmaktadır. Proje kapsamında 42 ile hizmet verilmektedir.

SORU-13: Bakanlığımızca Müze ve örenyerlerimizin özelleştirilmesine ilişkin herhangi bir proje varmıdır?

CEVAP-13: 2008 yılında başlatılan Müzekart uygulamasının ardından, müzelerimizin ziyaretçi hizmetleri açısından gelişmiş ülkelerdeki benzerleri ile rekabet edebilecek düzeye getirilmesi ve bu alanda modern işletmecilik ve teknoloji kullanımı ile bir dönüşüm başlatılması amacıyla diğer bazı projeler de hayata geçirilmiştir.

2009 yılında yapılan “Müze ve Örenyerleri Satış Alanları ve Ticari Faaliyetlerin Yönetimi, Yürütülmesi, Geliştirilmesi, Ürün ve Hizmet Tedariki İhalesi”, 24 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen “2. Aşama Müze ve Örenyerleri Satış Alanları ve Ticari Faaliyetlerinin Yönetimi, Yürütülmesi, Geliştirilmesi, Ürün ve Hizmet Tedariki İhalesi”, 13 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen “Müze ve Örenyerleri Gişelerinin İşletimi, Giriş Kontrol Sistemlerinin Modernizasyon ve Yönetimi İşi İhalesi” ile 30 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilen “2. Aşama Müze ve Örenyerleri Gişelerinin İşletimi, Giriş Kontrol Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetimi İşi İhalesi” bazı basın ve yayın organlarınca özelleştirme olarak yorumlanmıştır. Oysa bilindiği üzere özelleştirmenin birinci şartı mülkiyet ve yönetimin kamudan özel sektöre devri olup, yukarıda adı geçen ihalelerin hiçbirinde bu çapta bir yetki devri söz konusu değildir. Anılan ihaleler, sözleşme süreleri ile sınırlı olmak kaydı ile ve ihalede belirlenen oranlar üzerinden gelir paylaşımı karşılığında şartname ve sözleşmelerle tanımlanan işlerin yürütülmesine yönelik olarak yapılmıştır. Uygulamada merkezi idare ve denetim yetkileri korunarak, işleyiş ve hizmetlerin modernize edilmesi sağlanmıştır.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere söz konusu ihalelerde özelleştirme olarak tanımlanacak bir hak devri söz konusu olmamıştır ve müze ve ören yerlerimizle ilgili olarak özelleştirme niteliğinde bir çalışma yapılması da Bakanlığımızca öngörülmemektedir.

SORU-14: Merkez Müdürlüğümüz yetki alanında yer alan müze ve örenyerlerinde bulunan otoparklardan alınan kullanım ücreti nasıl değerlendirilmektedir?

CEVAP-14:2886 sayılı Kamu İhale Kanununun 51/g maddesi ile pazarlık usulü kapsamında ihale edilmiş olan otoparklar mevzuata uygun şekilde denetimimiz altında işlettirilmektedir. Bakanlığımıza bağlı taşınmazlardan elde edilen gelirler Döner Sermaye hizmetlerinde kullanılmak üzere Merkez Müdürlüğümüzce tahsil edilmekte ve müze ve örenyerlerinin bakım, onarım, temizlik, teşhir-tanzim vb. hizmetlerinde kullanılmaktadır.

Müzekart Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1- Müzekart’ı Kimler Alabilir?

Cevap 1-Müzekart’ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 5203 Sayılı Kanuna tabi Mavi Kart sahipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye’de yerleşik “Yabancı Kimlik Numarası” sahibi kişiler tarafından alınabilir. Ülkemizdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yabancı öğrenciler ile yüksek öğrenim kurumlarında önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarına devam eden yabancı öğrencilere, öğrenci kimliği ibrazı şartı ile indirimli Müzekart düzenlenir. Ayrıca, Türkiye’de bulunan yabancı misyon şeflikleri ve temsilciliklerinde görev yapan diplomatik statüdeki kişiler ile eş ve çocuklarına Ankara gişe izleme merkezi ve Müzekart satış noktası tarafından Diplomatik Müzekart düzenlenir.Müzekart kişiye özel olup, kart sahibi dışında kişiler tarafından kullanılamaz, usulsüz kullanımının teşebbüsü veya tespiti halinde kartlara gişe/turnike personelince el konulur ve para iadesi yapılmaz. Bu kişilerin T.C. kimlik numarasına ve adına 1 (bir) yıl süreyle kart düzenlenmez.

Soru 2. Müzekart Basım İstasyonları Nerelerdedir?

Cevap 2. Müzekart Basım İstasyonlarının nerelerde olduğuna dair bilgiye www.muze.gov.tr  adresinden ulaşıla bilinir.

Soru 3-Müzekart’ın Fiyatı Ne Kadardır?

Cevap 3-Müzekart’ın fiyatı 60 TL.’dir. Milli Eğitim Bakanlığı ile özel ilk ve orta öğretim okulları geçerli kimlik kartını haiz öğretmenler, 18 yaşın üzerindeki öğrenciler ve yönergenin 8. maddesinin 8.2 fıkrasında belirtilenlere ‘‘8.2. maddesi Ülkemizdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yabancı öğrenciler ile yüksek öğrenim kurumlarında önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarına devam eden yabancı öğrencilere’’ öğrenci kimliği ibrazı şartı ile (Emekli Öğretmenler, Özel Dershane Öğretmenleri ile Üniversite Öğretim üye/görevlileri hariç) Müzekart fiyatı üzerinden % 50 indirim uygulanır.

Soru 4. Toplu Müzekart Alımlarında İndirim Uygulanır mı?

Cevap 4. Müzekart İndirim Oranları Oranlar için Tıklayınız.
Soru 5- Müzekart Hangi Müze ve Örenyerlerinde Geçerli ve Nerelerde Geçerli Değildir?

Cevap 5-
Bakanlığımıza bağlı bulunan tüm müze ve örenyerlerinin (Elektronik Turnike Sistemi olan her bir Müze ve Örenyerinde yılda iki giriş hakkı olmak suretiyle) kapılarını 1 (bir) yıl boyunca açan Müzekart; Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü, Efes Örenyeri Yamaçevler ve Göreme Açıkhava Müzesi Karanlık Kilise, Sedir Adası, Aya İrini Anıt Müzesi, gibi taşıma kapasitesi düşük olan ve aşırı ziyaretçi yüklenmesi sonucunda tarihi dokusunun muhafaza edilemeyeceği düşünülen yerlerde geçerli değildir. Biletli refakatçisi eşliğindeki 6 yaş ve altındaki çocukların ücretsiz giriş hakları ise mevcuttur.
Soru 6. Müzekart’ın Teknik Özellikleri Nelerdir ve Hangi Bilgiler Sistemde Saklanır?

Cevap 6.
Müzekart turnike sistemi olan tüm müze ve örenyerlerinde kullanılabilir. Kartın geçerlilik süresi devam ettiği müddetçe turnike sistemi çalışır. Okunan kart bilgileri ana merkezde toplanır ve hangi kartın hangi tarihte, hangi müzeyi ziyaret ettiği, ne kadar süre kaldığı gibi bilgiler sistemde depolanır.
Soru 7. Müzekart’ın Kayıp Yada Çalınması Durumunda Ne Yapılmalı?

Cevap 7.
Türkiye'nin  Müzeleri  uygulamasını  akıllı  telefonunuza  indirip  T.C.  Kimlik numaranız ile üye olarak uygulamaya giriş yapıldığında müze ve örenyeri geçişlerini uygulamadan oluşturacağınız barkod ile sağlayabilirsiniz.

Soru 8. Süresi Biten Müzekart İçin Ne Yapılmalıdır?

Cevap 8. Süresi biten Müzekartların süresinin uzatılması mümkün olmadığından kişiler tarafından yeniden başvuru yapılmalıdır.
Soru 9. Geçici Müzekart Nedir?

Cevap 9
. Müzekart ile aynı olanakları sunan bu kart Müzekart basım istasyonu olmayan illerdeki müze ve örenyerlerinden temin edilebilecek olup, alındığı tarihten itibaren bir yıl boyunca geçerlidir. Bu kart Müzekart Basım İstasyonu bulunan yerlerde asıl Müzekarta dönüştürülür.
Soru 10.Müzekart yanınızda olmadan müze ve örenyerlerine girişte sistem üzerinden yapılacak kontrolle ziyaret gerçekleştirilebilir mi?

Cevap 10.
Bakanlığımız Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönerge kapsamında müzekart ibrazı şartı ile müze girişleri sağlanmakta, anılan konu ile ilgili olarak Yönerge dışında herhangi bir uygulama yapılamamakta olup, yeni dönem çalışmalarında geçiş sistemlerinin daha da geliştirilmesi planlanmaktadır.

Soru 11. Kamu çalışanlarının müze ve örenyerlerine indirimli giriş ücretiyle yada indirimli müzekart ile ziyaret edebilmeleri mümkün müdür?

Cevap 11. Bakanlığımıza bağlı Müze ve Örenyeri giriş ücretleri "Bakanlığımız Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönerge" çerçevesinde belirlenmekte ve uygulanmaktadır.Bahsi geçen Yönergenin; 3.1 maddesi "18 yaş ve altındaki T.C Vatandaşları gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler" kimlik göstermek suretiyle, aynı Yönergenin 3.13-İç İşleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Daire Başkanlığı (Merkez ve bağlı taşra teşkilatında görevli) personeli Müze ve Örenyerlerine ücretsiz girerler”, 8.3 maddesi “Milli Eğitim Bakanlığı ile özel ilk ve orta öğretim okulları geçerli kimlik kartını haiz öğretmenler, 18 yaşın üzerindeki öğrenciler ve yönergenin 8. maddesinin 8.2 fıkrasında belirtilenlere Müzekart fiyatı üzerinden % 50 indirim uygulanır” hükmü yer almaktadır. Müzelere yerli/yabancı ayrımı olmaksızın tek fiyatla girilmekle birlikte yalnızca Türk Vatandaşlarına yönelik olarak uygulamaya konulan alındığı tarihten itibaren bir yıl geçerli olan Müzekart; Bakanlığımıza bağlı 300 ü aşkın müze ve örenyerlerine sınırsız ziyaret olanağı sağlamakta ve 70,00.TL ödenerek satın alınabilmektedir. 

12. Gişe İzleme Merkezi ve Müzekart Satış Noktası

CEVAP 12 . Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 06420 Balgat ANKARA 0 312 470 87 87- 15444 MÜZE (6893) 
www.muzekart.com / www.muze.gov.tr
muzekart@kulturturizm.gov.tr

Think GREEN before printing this page. 
Cevreye duyarliliginizdan dolayi lutfen gerekmedikce cikti almayiniz.


Geleneksel El Sanatları Sıkça Sorulan Sorular

SORU-1 : Geleneksel El Sanatları ve Mağazalar İşletme Müdürlüğü’ne nasıl tedarikçi olunur?

CEVAP-1 : Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün amacı El Sanatlarımızı tanıtmak, yaşatmak ve satın alma yoluyla üreticiye pazar imkanı sağlamaktır. Bu çerçevede üretimini yaptığınız çalışmalarınızdan 35 adeti geçmeyecek şekilde matbu dilekçeyle müracaat edildiği takdirde, El Sanatları Uzmanları Kurulunda ürünleriniz değerlendirilmeye alınacak, değerlendirme sonucu uygun görülen ürünlerden sipariş verilebilecektir. El Sanatları Uzmanlar Kurulunun rutin bir toplantı tarihi bulunmamakta olup; yapılacak toplantı tarihleri Bakanlığımız İnternet sitesi (http://www.kulturturizm.gov.tr) ve Sanal Satış Mağazamızdan (http://www.ges.gov.tr) duyurulmaktadır. Yapmış olduğunuz özgün çalışmaların Uzmanlar Kurulunca kabul görülenleri yalnızca İşletme Müdürlüğümüz mağazalarında satılmak üzere alımı yapılmaktadır.

Bu nedenle toplantı tarihinin takip edilerek; Ürün Örnek Teslim Formu ile ürün örneklerinizin El Sanatları Uzmanlar Kurulunun toplantı tarihi belirlendikten sonra gönderilmesi gerekmektedir. 

SORU-2 : Kitap satış bayiniz olabilir miyim, olabilirsem nasıl başvuru yapabilirim?

CEVAP-2 : Türkiye genelinde büyük kitapevleriyle sözleşme yaparak, Bakanlığımız yayınlarının okuyucuya ulaşması hususunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bayii anlaşması imzalanan kitapevleri Bakanlık yayınlarını indirimli olarak temin etmektedirler. 

Bayilik anlaşması imzalanarak bayiliği onaylanan kitapevleri sanal satış mağazamızdan (www.gelenekselelsanatlari.gov.tr) kendilerine tanımlanan üyelik bilgileri ile giriş yaparak internet aracılığı ile sipariş verebilecek ve satış sırasında seçilen kargo ile ürünleri en kısa sürede adresine teslim edilecektir.

SORU-3 : El Sanatları üreticisiyim, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen fuarlara nasıl katılabilirim?
CEVAP-3 : Kurumumuza yazılı olarak başvuru yaparak iletişim bilgilerini bildiren üreticiler fuar zamanlarında değerlendirmeye alınarak ilgili fuara olan ihtiyaç doğrultusunda uygun görülen üreticilerin fuara katılımı sağlanır.

SORU-4 : Ürünlerinizi internet üzerinden satın alabilir miyiz?
CEVAP-4 : Evet, ürünlerimizi sanal satış mağazamız olan www.ges.gov.tr adresi üzerinden kredi kartınız ile satın alabilirsiniz. Sanal satış mağazamız 256 bit SSL sertifikasyonuna sahiptir. Bu nedenle internet üzerinden güvenle alışveriş yapabilirsiniz.

SORU-5 : Hangi şehirlerde magazalarınız var, Adresleri nelerdir ?

CEVAP -5 : 
Ankara, İstanbul ve İzmir' de yerleşik üç magaza ile www.ges.gov.tr adresinden hizmet veren magazalarımız mevcuttur. 
Ankara GES ve Kitap Mağazası : Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No : 50 Çankara / ANKARA 
Tel : 0312 470 87 17
İstanbul Cağaloğlu Mağazası : Ankara Cad. 16/B Cağaloğlu /İSTANBUL
Tel : 0212 512 64 51
İzmir Adnan Menderes Mağazası : Adnan Menderes Havaalanı İç hatlar Yolcu Terminali 
Tel : 0232 274 11 84

 

Personel Sıkça Sorulan Sorular
SORU- 1: 4857 sayılı İş Kanununa göre görev yapan işçilerin yıllık izinlerini ne şekilde kullanacağı, kullanılmayan izinlerin yanıp yanmayacağı ve izinlerin birleştirilip birleştirilemeyecek midir?

CEVAP- 1:
 İşçiler yıllık ücretli izinlerini 4857 sayılı İş Kanunu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı işyerleri işletme toplu iş sözleşmesine göre kullanmak zorundadır. Buna göre hizmet süresi:1 yıldan 5 yıla kadar olanlara yılda 15 gün5 yıldan 15 yıla kadar olanlara yılda 20 güne) 15 yıldan fazla olanlara yılda 26 gün yıllık ücretli izin verilir.4857 sayılı İş Kanununun 53, 54 ve 56.maddelerine göre usulüne uygun olarak kullanılması ve bir bölümünün 10 günden aşağı olmamak üzere en fazla üçe bölünmesi gerekmektedir. (Örneğin: 26 gün ücretli yıllık izni bulunan bir işçi iznini 10+10+6 gün olarak kullanmak zorundadır.)Anılan Kanunla yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği hüküm altına alındığından, işçilerin hizmet yılına karşılık gelen izinlerin, gelecek hizmet yılında kullandırılması zorunludur.Bu nedenle, yıllık izinlerde birleştirme yapılamayacağından, işçi talep etmese dahi izinlerin işveren tarafından kullandırılması gerekmektedir.Yine anılan Kanunun 60.maddesinde belirtilen ve izin yönetmeliğinin esas ve usullerine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için ayrı ayrı para cezası uygulanır.

 

SORU-2: 4857 sayılı İş Kanununa göre görev yapan işçilerin hangi şartlarda ne kadar ücretsiz izin alabileceği?

CEVAP-2 :4857 sayılı İş Kanununa göre görev yapan işçiler üç koşulda ücretsiz izin alabilirler. 4857 sayılı İş Kanununun “Analık halinde çalışma ve süt izni” başlıklı 74 üncü maddesinde “isteği halinde kadın işçiye,.... altı aya kadar ücretsiz izin verilir.” hükmü yer almaktadır.-Toplu İş Sözleşmesinin 17.Maddesi gereğince;”İşyerinde çalışan sendika üyesi işçilerin talepleri ve mazeretlerinin işverence kabulü halinde yılda altmış(60) güne kadar ücretsiz izin verilir.” denilmektedir.-6111 sayılı torba yasayla değişik 5620 sayılı kanunun 207 inci maddesi çerçevesinde “Ek Madde l-(2) İşçilere, 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde işçilik süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir.” denilerek hüküm altına alınmıştır.

 

SORU-3:.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,......... Üniversitesi ..................... bölümü mezunuyum, askerliğimi tamamladım, Dösimm kadrosunda uygun bir pozisyonda yer almak istiyorum.

CEVAP-3: 21/04/2007 tarih ve 26500 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 5620 sayılı Kanun hükümleri gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşlarında geçici işçi alımı durdurulmuş ayrıca; 657 Sayılı Devlet Memurları kanununun değişik 4/B maddesi gereğince Sözleşmeli Personel pozisyonuna atanacaklara sınav şartı getirilmiştir. Kurumumuzca şu aşamada personel alımı yapılmamaktadır. Personel alımına ilişkin durumlarda ise basın yayın organları aracılığıyla duyuru yapılacak olup, KPSS puan sıralamasına göre işlem yapılacaktır.

 

SORU-4: Kültür Bakanlığı DÖSİMM’ de 4/b li olarak çalışmaktayım. Sanat tarihçilerin ne zaman teknik kadroya geçirileceği konusunda ve sözleşmeli öğretmenlere verilen kadrolar bizlere de verilip verilmeyeceğini öğrenmek istiyorum.

CEVAP-4: Konu ile ilgili olarak Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne 10/10/2008 tarih ve 185031 sayılı yazımız ile görüş sorulmuş olup. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı bahsi geçen görüş yazımıza 07/01/2009 tarih ve 19428 sayılı yazıda “kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelden büro personeli ve diğer teknik hizmet personelinin nitelikleri, bu statüde personel istihdam eden tüm kamu kurum ve kuruluşları itibariyle genelleştirildiğinden Kurumunuzda “büro personeli" olarak sözleşmeli statüde çalışan personelin “diğer teknik personel personeli "olarak değerlendirilmeleri mümkün bulunmamaktadır.” denilmiştir. Ayrıca, Merkez Müdürlüğümüz 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi gereğince sözleşmeli pozisyonda istihdam edilip, öğrenim durumları ve nitelikleri itibariyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün A/4 numaralı bendi kapsamına alınması hususunda 20/03/2009 tarih ve 54855 sayılı yazımızla Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne pozisyon iptal ve ihdas cetvelleri gönderilmiş olup, bahsi geçen yazımıza Maliye Bakanlığınca herhangi bir cevap verilmediğinden konu ile ilgili bir işlem yapılamamaktadır.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak görev yapanların, anılan kanunun 4/A maddesine göre memur kadrosuna geçirilebilmesine ilişkin Bakanlığımıza herhangi bir bilgi ve belge ulaşmamıştır. Konu ile ilgili olarak Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne 10/10/2008 tarih ve 185031 sayılı yazımız ile görüş sorulmuş olup, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı bahsi geçen görüş yazımıza 07/01/2009 tarih ve 19428 sayılı yazıda “kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelden büro personeli ve diğer teknik hizmet personelinin nitelikleri, bu statüde personel istihdam eden tüm kamu kurum ve kuruluşları itibariyle genelleştirildiğinden Kurumunuzda “büro personeli” olarak sözleşmeli statüde çalışan personelin “diğer teknik personel personeli "olarak değerlendirilmeleri mümkün bulunmamaktadır.” denilmiştir. Ayrıca, Merkez Müdürlüğümüz 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi gereğince sözleşmeli pozisyonda istihdam edilip, öğrenim durumları ve nitelikleri itibariyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün A/4 numaralı bendi kapsamına alınması hususunda 20/03/2009 tarih ve 54855 sayılı yazımızla Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne pozisyon iptal ve ihdas cetvelleri gönderilmiş olup, bahsi geçen yazımıza Maliye Bakanlığınca herhangi bir cevap verilmediğinden konu ile ilgili bir işlem yapılamamaktadır. Konuya ilişkin olarak Merkez Müdürlüğümüz 14/06/2010 tarih ve 125184 sayılı yazı ile tekrar Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne pozisyon iptal ve ihdas cetvelleri ve il bazında dağılım listeleri gönderilmiş olup, bahsi geçen yazımızın sonucuna göre taleple ilgili işlem yapılacaktır.

 

SORU-5: Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki DÖSİM (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) 'ne bağlı kadrolu işçi olarak çalışmaktayım. Kurumlar arası tayin olmam mümkün müdür?

CEVAP-5: Merkez Müdürlüğümüz işçi statüsünde çalışan personelin kurum değişikliği yapması mümkün bulunmamaktadır.

 

SORU-6: Bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapmaktayım, Merkez Müdürlüğümüz teşkilatına naklen nasıl geçebilirim?

CEVAP-6: Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta olanların Bakanlığımız teşkilatına nakil işlemi talepte bulunan personelin Bakanlığımıza vereceği dilekçe ile başlamakta, başvuruda bulunanın durumunu uygun boş kadro olması, Bakanlık Makamının uygun görmesi ve önceki kurumunca da muvafakat verilmesi halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde Bakanlığımız teşkilatına atanması mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4(B) maddesine göre sözleşmeli olarak ve aynı Kanunun 4(D) maddesine göre işçi olarak istihdam edilenlerin kurumlar arası naklen atanmaları mümkün bulunmamaktadır.

 

SORU-7:24 Kasım 2000 tarihinde memuriyet görevine başlayan ve 24 Kasım 2010 tarihinde 10 hizmet yılını doldurmuş olan memurun kullanacağı yıllık izin süresi nedir?

CEVAP-7:657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler. "denilmekte olup, 102 nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer." hükümleri yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca yıllık izinlerin uygulamasına yönelik olarak Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri yayımlanmış bulunmaktadır. Yayımlanmış bulunan tebliğler: 62 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği, 140 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği, 154 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Devlet hak kazanırlar. Bu çerçevede 10 hizmet yılını 24 Kasım 2010 günü dolduran memur o yıl içinde kullandığı izinler düşüldükten sonra 30 günden geriye kalan izinlerini kullanabilir.
O yıl içinde daha önce hak ettiği 20 günlük izni kullanmış olması halinde ise bu tarihten sonra hak ettiği 10 günlük izni kullanabileceği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde takip eden yılda da kullanabilecektir.

 

SORU-8:06.08.2001 tarihinde devlet memuru olarak atanan askerliğini 18 ay yapan ve askerliğini borçlanmayan memur 30 günlük izin kullanmasında dikkate alınır mı alınmaz mı?

CEVAP-8:154 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması, gerekliği belirtilmiştir.657 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi uyarınca (borçlanılıp borçlanılmadığına bakılmaksızın) askerlik süreleri asil Devlet memurunun kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmektedir.
Öte yandan, 62 No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin birinci maddesinin ikinci fıkrasında, muvazzaf askerlikte ve yedek subaylıkta okul devresinde geçen sürelerin, yıllık izin sürelerinin belirlenmesinde göz önüne alınan hizmet sürelerinin tespitinde dikkate alınacağı, hükmüne yer verilmiştir. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; Memur olarak atanmadan önce ifa edilen muvazzaf askerlik süresi Memur olarak atanmadan önce yedek subay olarak ifa edilen muvazzaf askerlik süresi, yedek subay öğrencilik süresi dahil, Memur olarak çalışırken, aylıksız izne ayrılarak ifa edilen muvazzaf askerlik süresi, bu sürelerin borçlanılıp borçlanılmadığına olmaksızın, yıllık izin süresinin hesabında hizmet süresi olarak değerlendirilir.
Buna göre, 06/08/2001 tarihinde göreve başlayan bir Devlet memuru, muvazzaf askerlik süresi olan 18 aylık süresinin de ilave edilmesiyle, 06/02/2010 tarihinde 10 yıllık hizmet süresini tamamlayacağından bu tarihten itibaren 657 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca kullanacağı yıllık izin süresi 30 gün olacaktır. Bu kişi 2010 yılına ilişkin 20 günlük iznini aynı yıl içinde kullanmışsa, geriye kalan 10 günlük iznini 2010 yılında kullanabileceği gibi, anılan Kanunun 103 üncü maddesine göre 2011 yılı izni ile birleştirip 2011 yılı içinde de kullanabilecektir.

 

SORU-9:Merkez Müdürlüğümüzde istihdam edilen personelden Devlet memuru olanlar fazla çalışma yapabilir mi?

CEVAP-9:657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci maddesinin (B) fıkrasında, kurumların gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabileceği, bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verileceği, ancak, bu suretle verilecek iznin en çok 10 günlük kısmının yıllık izinle birleştirilerek yıl içinde kullandırılabileceği, hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, ay içinde toplam 24 saat fazla çalışan bir personele amirin uygun bulacağı günlerde yıl içinde 24 saat karşılığı olan>

Öte yandan, yılları merkezi yönetim bütçe kanunlarına bağlı (K) işaretli cetvellerde, bazı görevleri yapan ve bazı makamlarda çalışan Devlet memurları için fazla çalışma saati ve ödenecek ücret belirlenmiştir.

 

SORU-10:Sosyal güvenlik kurumlarıma (Bağ-Kur, SSK) tabi olarak geçen hizmetler, yıllık izin sürelerinin belirlenmesinde dikkate alınan hizmet sürelerine dahil edilir mi?

CEVAP-10:154 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre, ilgililerin SSK ya tabi olarak özel sektörde veya Bağ-Kura tabi olarak geçen sigortalı hizmetlerinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi gereğince kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen sürelerin yıllık izin sürelerinin belirlenmesinde hizmet süresi hesabına katılabilecektir. İlgililerin söz konusu sigortalı hizmetlerinin emeklilik keseneğine esas aylığı yönünden değerlendirilen bölümünün yıllık izin hizmet süreleri hesabına katılması mümkün bulunmamaktadır.
Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4(B) maddesine göre sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin yıllık izin sürelerinin belirlenmesinde sosyal güvenlik kurumlarma prim ödemek suretiyle geçen sigortalı hizmet süreleri dikkate alınmaktadır.5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) fıkrasının birinci bendinde “Hususi damgalı pasaportlar; TBMM eski üyeleri, eski Bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.” hükmü yer almaktadır.
Anılan Kanun hükmü uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelden hususi damgalı pasaport alacakların; birinci, ikinci veya üçüncü derece kadroların birinde bulunması gerekmektedir.

 

SORU-11:Mal bildirimlerinin yenilenmesi kaç yılda bir yapılır?

CEVAP-11:Bilindiği üzere; 04/05/1990 tarihli ve 20508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 19/04/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 7 nci maddesi ve bu Kanuna dayanılarak 10/08/1990 tarihli ve 90/748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca görevli personelin sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemeleri gerekir. Ayrıca mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bu değişikliğin bir ay içinde bildirilmesi zorunludur.

 

SORU-12:Memur özlük ve sicil dosyasında bulunan ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgenin fotokopisini alabilir mi?

CEVAP-12:4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca isteyen memurun kendisine ait bilgi ve belgenin fotokopisini, anılan Kanunun “Bilgi edinme hakkının sınırları” başlıklı dördüncü bölümünde yer alan bilgi ve belgeler hariç, almasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.


Müze İstatistikleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
SORU:Müze ve Örenyerlerinin ziyaretçi istatistiklerine nasıl ulaşabilirim?.

CEVAP:
Bakanlığımıza bağlı Müze ve Örenyerleri ziyaretçi istatistiklerine  http://dosim.gov.tr/muze-istatistikleri adresimizin Müzeler ve Örenyerleri başlığından ulaşabilirsiniz.