Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI KONSER ALANLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İLE İSTANBUL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ) SANAT YÖNETMENİ, TEKNİK İŞLER YÖNETMENİ VE SANATSAL-TEKNİK İŞLER GÖREVLİSİ MÜLAKAT DUYURUSU (26/03/2024)

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

(ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI KONSER ALANLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İLE İSTANBUL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ)

 SANAT YÖNETMENİ, TEKNİK İŞLER YÖNETMENİ VE SANATSAL-TEKNİK İŞLER GÖREVLİSİ MÜLAKAT DUYURUSU (26/03/2024)

 

Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında toplam 4 (dört) “Sürekli İşçi” kadrolarında, Sanat Yönetmeni, Teknik İşler Yönetmeni ve Sanatsal-Teknik İşler Görevlisi olarak istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığıyla ilan edilmiş ve başvuru evrakları Merkez Müdürlüğümüz tarafından alınmıştır. Mülakata katılmaya hak kazananların listesi ile mülakata katılmaya hak kazanamayanların listesi 15.03.2024 tarihinde (www.dosim.gov.tr) internet adresinde yayınlanmıştır. 

Ancak; mülakata katılmaya hak kazanamayanların listesinde başvurusu kabul edilmeme gerekçesi belirtilen kişilerin eksik evraklarını 22/03/2024 tarihi mesai bitimine (saat:18:00) kadar başvuranlardan ve eksik evraklarını tamamlayarak ekli listede adı soyadı belirtilen kişinin belgeleri, komisyon marifetiyle incelemesi yapılmış ve inceleme sonucu evrakları kabul edilmemiş  olup,  (Ek-1) mülakata katılmaya hak kazanamamıştır.

Liste için tıklayınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.