Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA VE İSTANBUL İLİ İÇİN 8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN MÜLAKAT DUYURUSU​(08/01/2024)

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA VE İSTANBUL İLİ İÇİN 8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN MÜLAKAT DUYURUSU(08/01/2024)

Merkez Müdürlüğümüz teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 8 sözleşmeli personel kadrolarına; Ankara İli için 1 (bir) İnşaat Mühendisi, 1 (bir) Bilgisayar Mühendisi, 1 (bir) Elektrik-Elektronik Mühendisi, 1 (bir) Mimar ve 1 (bir) Şehir Plancısı ile İstanbul İli için 1 (bir) Makine Mühendisi ve 2 (iki) Mimar alımları için 18/12/2023-01/01/2024 tarihleri arasında Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden başvurular alınmıştır.

Adayların, başvuruların değerlendirme sonuçlarına; https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Durumlarına itiraz edecek adaylar 12.01.2024 tarihi mesai bitimine kadar yazılı olarak Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Çiğdem Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 Çukurambar/ANKARA adresine elden, posta ya da kargo yoluyla başvuruda bulunabilirler. Posta yoluyla yapılan başvurularda son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Merkez Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Merkez Müdürlüğümüze ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

Ayrıca; sözlü sınav, ekli listede gösterilen yer ve saatlerde yapılacak olup, o gün mülakatlar tamamlanıncaya kadar devam edecektir. Adayların sınav saatinden 30 dakika önce kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

Mülakata hak kazanan adayların listesi için tıklayınız.