Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA VE İSTANBUL İLİ İÇİN 8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN İPTAL DUYURUSU (01.12.2023)

Merkez Müdürlüğümüz teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 8 sözleşmeli personel kadrolarına; Ankara İli için 1 (bir) İnşaat Mühendisi, 1 (bir) Bilgisayar Mühendisi, 1 (bir) Elektrik-Elektronik Mühendisi, 1 (bir) Mimar ve 1 (bir) Şehir Plancısı ile İstanbul İli için 1 (bir) Makine Mühendisi ve 2 (iki) Mimar alımları için 30.10.2023-13.11.2023 tarihleri arasında Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden başvurular alınmış ve 28.11.2023 tarihli duyuru ile Mülakata girmeye hak kazanan adaylar listesi yayınlanmıştır.

 

Ancak; 03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” ile 2023 yılı KPSS Başvuru Kılavuzunun 1.6 maddesi kapsamında, 2023 yılı KPSS P3 puanının 4/B sözleşmeli personel alımlarında kullanılamayacağından 01.12.2023 tarih ve 303 sayılı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı ile iptal edilmesi uygun bulunmuştur.

İlanen duyurulur.


İlan Metni için Tıklayınız.