Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Kullanılan Bilet ve Müze kartların Basımı Dağıtımı ve İmhasına İlişkin Yönerge


     Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Kullanılan Bilet ve Müze kartların Basımı Dağıtımı ve İmhasına İlişkin Yönerge