Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI KONSER ALANLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SANATSAL-TEKNİK İŞLER GÖREVLİSİ MÜLAKAT DUYURUSU 23.05.2023

        Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında 2 (iki) “Sürekli İşçi” kadrolarında, Sanatsal-Teknik İşler Görevlisi olarak istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığıyla ilan edilmiş ve başvuru evrakları Merkez Müdürlüğümüz tarafından alınmıştır.

     Mülakat, ekli listede gösterilen yer ve saatlerde yapılacak ve o gün mülakata alınacaklar tamamlanıncaya kadar devam edecektir. Ayrıca, mülakattan çıkanların salonda beklemeden ayrılması gerekmektedir.

        Mülakat sonucu başarılı olan adaylar en yüksek puandan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucu, açık iş sayısı kadar asil ve bulunması halinde aynı sayıda yedek aday belirlenecek olup, Mülakatta başarılı olanlar Merkez Müdürlüğümüz (www.dosim.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Diğer adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

      Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü Sanatsal-Teknik İşler Görevlisi Mülakat Duyurusu için Tıklayınız.

    Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü 2 (İKİ) Sürekli İşçi Mülakata Katılmaya Hak Kazananların Listesi için Tıklayınız.