Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI KONSER ALANLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SANATSAL-TEKNİK İŞLER GÖREVLİSİ İTİRAZ SONUCU MÜLAKAT DUYURUSU 23.05.2023


       Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında 2 (iki) “Sürekli İşçi” kadrolarında, Sanatsal-Teknik İşler Görevlisi olarak istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığıyla ilan edilmiş ve başvuru evrakları Merkez Müdürlüğümüz tarafından alınmıştır. Mülakata katılmaya hak kazananlar ile gerekli şartları taşımadığı için mülakata katılmaya hak kazanamayanların listeleri 12/05/2023 tarihinde (www.dosim.gov.tr) internet adresinde yayınlanmıştır.

      Mülakata katılmaya hak kazanamayanlar listesinde yer alanlardan, eksik evraklarını 22/05/2023 tarihi mesai bitimine kadar tamamlayarak Merkez Müdürlüğümüze başvuranlara ilişkin yapılan inceleme sonucunda ekli listede adı soyadı belirtilen kişilerin evrakları kabul edilmiş olup, bahse konu kişiler mülakata katılmaya hak kazanmıştır.         

      Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

      Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü Sanatsal-Teknik İşler Görevlisi İtiraz Sonucu Mülakat Duyurusu için Tıklayınız.

     Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü Sanatsal-Teknik İşler Görevlisi Olarak İtiraz Sonucu Evrakların İnceleme Komisyonu Tarafından İncelenmesi Neticesinde Mülakata Katılmaya Hak Kazananların Listesi için Tıklayınız.