Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


İSTANBUL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SANATSAL-TEKNİK İŞLER GÖREVLİSİ MÜLAKAT DUYURUSU

 
      İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında 3 (üç) “Sürekli İşçi” kadrolarında, Sanatsal-Teknik İşler Görevlisi olarak istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığıyla ilan edilmiş ve başvuru evrakları Merkez Müdürlüğümüz tarafından alınmıştır. Mülakata katılmaya hak kazananların listesi ile mülakata katılmaya hak kazanamayanların listesi ekte yer almaktadır.

       Ancak; mülakata katılmaya hak kazanamayanların listesinde başvurusu kabul edilmeme gerekçesi belirtilen kişilerin eksik evraklarını 22/05/2023 tarihi mesai bitimine kadar (saat:18:00) kadar tamamlayarak başvurmaları halinde mülakata katılmaya hak kazanacaklardır.

         Mülakat tarihi ve yeri itiraz başvuruları sonrasında (www.dosim.gov.tr) adresinde ilan edilecektir.

         Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

         İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sanatsal-Teknik İşler Görevlisi Mülakat Duyurusu için Tıklayınız.

         Mülakata Katılmaya Hak Kazananların Listesi için Tıklayınız.

         Mülakata Katılmaya Hak Kazanamayanların Listesi için Tıklayınız.