Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI KONSER ALANLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TEŞRİFATÇI MÜLAKAT DUYURUSU

ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI KONSER ALANLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TEŞRİFATÇI MÜLAKAT DUYURUSU

    Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme  Müdürlüğünde Çalıştırılmak üzere 4857 Sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2. Maddesinin (ğ) fıkrası kapsamında 3 (üç) “Sürekli İşçi” kadrosunda, (Teşrifatçı olarak) istihdam edinilmesine ilişkin ilan Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracığıyla ve Merkez Müdürlüğümüz (www.dosim.gov.tr)  internet adresinde yayınlamış ve başvuru evrakları Merkez Müdürlüğümüz tarafından alınmıştır.Mülakat, ekli listede gösterilen yer ve saatte yapılacak ve o gün mülakata alınacaklar tamamlanıncaya kadar devam edecektir. Ayrıca mülakattan çıkanların salonda beklemeden ayrılması gerekmektedir.

   Mülakat sonucu başarılı olan adaylar en yüksek puandan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucu, açık iş sayısı kadar asil ve bulunması halinde aynı sayıda yedek aday belirlenecek olup, Mülakatta başarılı olanlar Merkez Müdürlüğümüz (www.dosim.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Diğer adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI KONSER ALANLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 3 SÜREKLİ İŞÇİ TEŞRİFATÇI MÜLAKAT DUYURUSU