Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI KONSER ALANLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TEŞRİFATÇI İTİRAZ SONUCU MÜLAKAT DUYURUSU

ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI KONSER ALANLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TEŞRİFATÇI İTİRAZ SONUCU MÜLAKAT DUYURUSU

        Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme  Müdürlüğünde Çalıştırılmak üzere 4857 Sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2. Maddesinin (ğ) fıkrası kapsamında 3 (üç) “Sürekli İşçi” kadrosunda, (Teşrifatçı olarak) istihdam edinilmesine ilişkin ilan Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracığıyla ve Merkez Müdürlüğümüz (www.dosim.gov.tr)  internet adresinde yayınlamış ve başvuru evrakları Merkez Müdürlüğümüz tarafından alınmıştır. Mülakata katılmaya hak kazananlar ile gerekli şartları taşımadığı için katılmaya hak kazanamayanların listeleri 27.03.2023 tarihinde (www.dosim.gov.tr) internet adresinde yayınlanmıştır.

Mülakata katılmaya hak kazanamayanlar listesinde yer alanlardan, eksik evraklarını 31.03.2023 tarihi mesai bitimine kadar tamamlayarak Merkez Müdürlüğümüze başvuranlara ilişkin yapılan inceleme sonucunda ekli listede adı soyadı belirtilen kişinin evrakları kabul edilmiş olup, bahse konu kişi mülakata katılmaya hak kazanmıştır.

      Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI KONSER ALANLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 3 SÜREKLİ İŞÇİ TEŞRİFATÇI OLARAK MÜLAKATA KATILMAYA HAK KAZANAMAYANLAR ARASINDA İTİRAZ EDENLERDEN KOMİSYON İNCELEMESİ SONUCUNDA MÜLAKATA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN LİSTESİ