Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI KONSER ALANLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TEŞRİFATÇI MÜLAKAT DUYURUSU

                                                    DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
   ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI KONSER ALANLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TEŞRİFATÇI MÜLAKAT DUYURUSU

             Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde Çalıştırılmak üzere 4857 Sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2. Maddesinin (ğ) fıkrası kapsamında 3 (üç) “Sürekli İşçi” kadrolarında, Teşrifatçı olarak istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracığıyla ilan edilmiş ve başvuru evrakları Merkez Müdürlüğümüz tarafından alınmıştır. Mülakata katılmaya hak kazananların listesi ile Mülakata katılmaya hak kazanamayanların listesi ekte yer almaktadır.
Ancak; Mülakata katılmaya hak kazanamayanların listesinde başvurusu kabul edilmeme gerekçesi belirtilen kişilerin eksik evraklarını 31.03.2023 tarihi mesai bitimine (18:00) kadar tamamlayarak başvurmaları halinde mülakata katılmaya hak kazanacaklardır.
Mülakat tarihi ve yeri itiraz başvuruları sonrasında (www.dosim.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur