Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


Mısır

ATATÜRK İÇİN DİYORLAR Kİ!

Mısır

Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri

(Egyptian Gazete, Kahire.)

"Türkiye'yi kulluktan kurtaran, istilacılara karşı saldırma ateşi yakan, savaş alanlarında ona başbuğluk edip kurtuluş kıyısına çıkaran adam öldü (...) Esaret antlaşmalarını yırtan, devletlerin kararlaştırdıklarını tanımayan, milletleri saygı göstermeye zorlayan, milletinde o saygınlık mevkiine çıkartan, diğer milletlere saydırtan adam öldü."

(MISIR)

"Atatürk öldü, o, milletin atası ve son asırların yetiştirdiği en büyük adamdı."

"Mustafa Kemâl, kurduğu eserin semerlerini gözü ile gördü. Vazifesini tamamladı. Dünyadan muvaffak ve muzaffer olarak çekildi."

(Mısır-Elehram)

Türkler, Atatürk'ü olağanüstü bir tutkunlukla seviyorlar.

Bursa'ya giderken trende rast geldiğim bir çocuğa İstanbul veya Ankara'dan hangisini sevdiğini sordum. Çocuk Ankara'yı sevdiğini söyledi. Nedenini sorduğumda: "Ankara'da Atatürk bulunduğu için.." cevabını verdi.

Mısır, El Bela Gazetesi

Milletin kendisini can yerine koyduğu, her emrine baş eğdiği, iradesi geri dönmeyen, büyük ıslahat yapan, milletini ilerlemelere süren adam öldü. Andlaşmaları yırtan. Devletlerin kararlaştırdıklarını tanımayan, milletleri hürmet ettiren, milletini de o ihtiram mevkiine çıkaran, diğer milletlere saydıran adam öldü.

(Mısır Elehram)