Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


İsrail

ATATÜRK İÇİN DİYORLAR Kİ!

İsrail

-Dünya çağımızın en dikkati çekici adamlarından birini kaybetti.

Palestine Past - Kudüs

"Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılâpçı olmuştur."

Ben Gurion
İsrail Başbakanı (1963)