Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü

1931

KRONOLOJİ

1931

15 Mart 1931Gölbaşı - Malatya Demiryolu işletmeye açıldı.
16 Mart 1931İlk kadın Operatör Dr. Suat, Haseki Nisa Hastanesi'nde sınav vererek uzmanlık belgesi aldı.
23 Mart 1931"Türkiye'de İlk Tahsillerini Mektepte Yapacak Türk Vatandaşı Çocukların Türk Mekteplerine Girmelerine Dair, 23 Eylül 1911 Tarihli Tedrisat-ı İptidaiye Kanunu'na Müzeyyel Kanun" T.B.M.M'de kabul edildi.
26 Mart 1931Ölçüler Kanunu kabul edildi.
10 Nisan 1931Ankara'da Türk Ocakları Fevkalade Kurultayı toplandı. Türk Ocakları'nın lağvını kabul etti. (1949'da yeniden kuruldu.)
12 Nisan 1931Mustafa Kemal Paşa'nın direktifiyle Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kuruldu. (Türk Tarih Kurumu)
20 Nisan 1931C.H.F. Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal imzası ile yayınlanan seçim bildirisinde "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi de yer aldı.
4 Mayıs 1931Irak Kralı Emir Faysal Ankara'da Mustafa Kemal'i ziyaret etti.
4 Mayıs 1931T.B.M.M''nin VI. Dönem Fevkalade toplantısında Gazi Mustafa Kemal üçüncü kez Cumhurbaşkanlığına seçildi.
10-18 Mayıs 1931C.H.F.'nın Üçüncü büyük kurultayı toplandı.
1 Haziran 1931Mudanya - Bursa demiryolu Hükümetçe satınalındı.
19 Temmuz 1931Mustafa Kemal Paşa Ankara'da Türk Tarih Kurumu toplantısına başkanlık etti.
25 Temmuz 1931T.B.M.M'de "Matbuat Kanunu" kabul edildi.
26 Ekim 1931Gazi Mustafa Kemal, İkinci Balkan Konferansı'nın son toplantı gününde üyelerle konuşmasında şunları söyledi : "İnsanları mesut edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak gayr-ı insani ve son derece teesüfe şayan bir sistemdir."
29 Aralık 1931T.B.M.M'de "Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti İhdasına dair Kanun" kabul edildi.
29 Aralık 1931T.B.M.M'de "Ziraat Vekaleti Teşkiline Dair Kanun" kabul edildi.