Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


1930

KRONOLOJİ

1930

30 Ocak 1930Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti (Ulusal Ekonomi ve Araştırma Kurumu) kuruldu.
1 Şubat 1930Kayseri - Şarkışla Demiryolu işletmeye açıldı. (30 Ağustos'ta : Ankara - Kayseri - Sivas Demiryolunu İsmet (İnönü) Sivas'ta açtı.)
1 Şubat 1930T.B.M.M. 'nde "İstatistik Umum Müdürlüğünün Vazife ve Selahiyetleri Hakkında Kanun" kabul edildi. (1962'de Devlet İstatistik Enstitüsü'ne dönüştürülmüştür.)
20 Şubat 1930Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu kabul edildi.
31 Mart 1930Afet (İnan) Hanım, partiye yazılan ilk kadın üye oldu.
3 Nisan 1930Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını da tanıyan "Belediye Kanunu" T.B.M.M'nde kabul edildi.
24 Nisan 1930T.B.M.M'nde "Umumi Hıfzısıhha Kanunu" kabul edildi.
29 Nisan 1930İlk Türk Kadın Yargıçlar (Nezahet (Güreli), Beyhan Hanım) Asliye Mahkemesi üyeliğine atandı.
22 Mayıs 1930Gazi Mustafa Kemal'e T.B.M.M'nce altın bir alfabe levhası sunuldu. (Bu Levha, Anıt - Kabir müzesindedir.)
22 Mayıs 1930T.B.M.M'de "Askeri Ceza Kanunu" kabul edildi.
9 Haziran 1930T.B.M.M'de "Tütün İnhisarı Kanunu" kabul edildi.
11 Haziran 1930T.B.M.M'de "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu" kabul edildi.
20 Haziran 1930İran sınırını geçen eşkiyanın dürtüsü ile Ziylan bucağında gericilik hareketi başladı. (1930 Doğu Ayaklanması)
18 Temmuz 1930Ankara Etnoğrafya Müzesi halka açıldı.
12 Ağustos 1930Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. (Lideri Fethi (Okyar) Gericilerin Fırka'ya sızması sonucu, Fırka 17 Kasım'da kendi kendini feshetti.)
17 Eylül 1930Türkiye - Lituanya Dostluk Antlaşması Moskova'da imzalandı.
29 Eylül 1930Adana'da "Ahali Cumhuriyet Fırkası" kuruldu. (Abdülkadir Kemali Öğütçü 29 Eylül'de, Edirne'de "Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Fırkası'nın kurulmasına izin verilmedi)
27 Ekim 1930Yunan Başbakanı Venizelos Ankara'da Atatürk'ü ziyaret etti.
17 Kasım 1930Serbest Cumhuriyet Fırkası kendini feshetti.
23 Aralık 1930Menemen'de İnkılaplar aleyhine ayaklanma çıktı. Öğretmen yedeksubay Kubilay şehit edildi.