Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü

1929

KRONOLOJİ

1929

1 Ocak 1929Millet Mektepleri açıldı.
4 Ocak 1929Türkiye-Uruguay dostluk antlaşması imzalandı.
17 Şubat 1929İsmet (İnönü) Paşa “İlmi Istılahlar Encümeni”nde öz Türkçe bir konuşma yaptı.
4 Mart 1929“Takrir-i Sükun Kanunu” kaldırıldı.
9 Nisan 1929TBMM’de “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu” kabul edildi.
24 Nisan 1929İcra ve İflas Kanunu kabul edildi.
13 Mayıs 1929TBMM’de “Ticaret Kanunu” kabul edildi.
1 Haziran 1929Türk harfleri devlet işlerinde zorunlu olarak kullanılmaya başlandı.
10 Haziran 1929TBMM’de “Yol ve Köprü Yapımına Dair Kanun” kabul edildi.
5 Ağustos 1929 Gazi Mustafa Kemal trenle Ankara’dan İstanbul’a doğru yola çıktı.
19 Ağustos 1929İstanbul’da doktorlar, kafeslerin kaldırılmasını istediler.
30 Ağustos 1929Dumlupınar’da Meçhul Asker Anıtı açıldı.
1 Eylül 1929Okullarda Arapça ve Farsça dersler kaldırıldı.
2 Eylül 1929Türkiye’de ilk kez Güzellik Kraliçesi seçildi. (Kraliçe Feriha Tevfik)
9 Eylül 1929Fevzi Paşa-Gölbaşı Demiryolu açıldı.
29 Kasım 1929Tekirdağ’da Atatürk Anıtı açıldı.
30 Kasım 1929Gazi Mustafa Kemal, Alman tarihi yazarı Emil Ludwig ile görüştü.