Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


1928

KRONOLOJİ

1928

1928Amsterdam Olimpiyatları başladı. (İlk dördüncülüğümüzün alınması. Tayyar Yalaz)
8 Ocak 1928Adliye Vekili Mahmut Esat (Bozkurt) Ankara Türk Ocağı'nda Latin Harfleri konusunda konuştu.
16 Ocak 1928T.B.M.M'I, Ticaret ve Zıraat vekaletlerinin, İktisat vekaleti olarak birleştirilmesini sağlayan kanunu kabul etti.
29 Ocak 1928Hristiyanlık propagandası ile öğrencilere zararlı olan Bursa Amerikan Kız Koleji Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatıldı.
31 Ocak 1928Türk Maarif Cemiyeti (Türkiye Eğitim Derneği) kuruldu.
3 Şubat 1928Hutbe İstanbul'da Türkçe okunmaya başlandı.
10 Nisan 1928Anayasa'nın dinle ilgili maddeleri kaldırıldı.
16 Nisan 1928İlk Divan-ı Ali Kararı alındı. Eski Bahriye Vekili İhsan (Topçu) ile Dr. Fikret Divan-ı Ali mahkum oldular.
19 Mayıs 1928T.B.M.M'de "Yüksek Mühendis Mektebi Kanunu" kabul edildi.
20 Mayıs 1928Gazi Mustafa Kemal Sarayburnu'nda Türk Harfleri hakkındaki nutkunu söyledi.
20 Mayıs 1928Afgan Kralı Amanullah Han ile Kraliçe İstanbul'da Gazi Mustafa Kemal tarafından kabul edildi.
22 Mayıs 1928Türkiye - Afganistan dostluk ve işbirliği antlaşması yapıldı.
23 Mayıs 1928T.B.M.M'de "Damga Resmi Kanunu" kabul edildi.
24 Mayıs 1928Latin asıllı Türk rakamları kabul edildi.
28 Mayıs 1928Millet Mekteplerinin açılması kanunu kabul edildi. Türk Vatandaşlığı Kanunu kabul edildi.
4 Haziran 1928Gazi Mustafa Kemal İstanbul'a geldi.
13 Haziran 1928Düyunu Umumiye (Dış Genel Borçlar) hakkında Paris'te, ilgililerle bir anlaşma yapıldı.
8 Ağustos 1928Hakkı Şinasi Paşa İstanbul'da Taksim Anıtı'nı açtı.
11 Ağustos 1928Dolmabahçe'de alfabe dersi verildi.
25 Ağustos 1928Ankara'da toplanan dördüncü Muallimler Birliği Kongresi'nde öğretmenler, yeni Türk Harfleri'ni öğretecekleri konusunda ant içtiler.
2 Eylül 1928Kütahya - Tavşanlı Demiryolu işletmeye açıldı.
21 Eylül 1928Gazi Mustafa Kemal, başvekalete gönderdiği yazıda Türk Harfleri'nin kolaylıkla uygulanması konusunda direktif verdi.
29 Eylül 1928Yeni Türk Harfleri Marşı yayımlandı.
1 Kasım 1928Türk Harfleri'nin kabulü. (Latin asıllı)
31 Aralık 1928Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana Demiryolları ile Haydarpaşa Limanının satın alınmasına ilişkin antlaşma T.B.M.M'de bir kanunla onaylandı.