Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


1926

KRONOLOJİ

1926

30 Ocak 1926Türkiye - Şili dostluk antlaşması imzalandı.
11 Şubat 1926İstanbul'da Mahmut (Soydan) "Milliyet" gazetesini çıkarmaya başladı. (Bugünkü "Milliyet" değildir. 1935'te "Tan" adı ile yayınını sürdürmüştür. Bugünkü "Milliyet" 3 Mayıs 1950'de çıktı.)
17 Şubat 1926Medeni Kanunu'nun Kabulü (Kadının medeni haklara kavuşması, çok evliliğin yasaklanması, hukuk düzeninin çağdaşlaştırılması)
1 Mart 1926Yeni "Türk Ceza Kanunu" kabul edildi.
3 Mart 1926T.B.M.M.'de "Hakimler Kanunu" kabul edildi.
14 Mart 1926Gazi Mustafa Kemal'in anıları, Ankara'da "Hakimiyeti Milliye" İstanbul'da "Milliyet" gazetesinde yayımlanmaya başlandı. 15 Mart’tan itibaren de Cumhuriyet gazetesi yayınlanmaya başlar.
17 Mart 1926T.B.M.M.'de "Demir Sanayinin Tesisine Dair Kanun" kabul edildi.
22 Mart 1926"Memurin Kanunu" T.B.M.M.'de kabul edildi.
24 Mart 1926Türkiye'de petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun T.B.M.M.'de kabul edildi.
1 Nisan 1926T.B.M.M.'de "Zafer Bayramı Kanunu" ile 30 Ağustos günü bayram olarak kabul edildi.
10 Nisan 1926"İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun" T.B.M.M.'de kabul edildi.
22 Nisan 1926"Borçlar Kanunu" T.B.M.M.'de kabul edildi.
23 Nisan 1926Samsun - Kavak Demiryolu işletmeye açıldı.
7 Mayıs 1926Gazi Mustafa Kemal yurt gezisine çıktı.
13 Mayıs 1926T.B.M.M'de "Sıtma Mücadelesi Kanunu" kabul edildi.
22 Mayıs 1926T.B.M.M'de "Emlak ve Eytam Bankası Kanunu" kabul edildi.
26 Mayıs 1926"Mücadele-i Milliye'ye İştirak Etmeyen Memurin Hakkında Kanun" T.B.M.M'de kabul edildi.
28 Mayıs 1926Ödemiş'te, İlk Kurşun Anıtı açıldı.
31 Mayıs 1926T.B.M.M'de "İskan Kanunu" kabul edildi.
2 Haziran 1926T.B.M.M'de Genel Nüfus Sayımı konulu kanun kabul edildi.