Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


1920

KRONOLOJİ

1920

3 Ocak 1920Milletvekilleri Mustafa Kemal ile görüşmeye başladı.
9 Ocak 1920Kuvay-i Milliye'ci Yahya Kaptan Gebze'de, İstanbul Hükümetinin adamlarınca öldürüldü.
10 Ocak 1920Ankara'da Hâkimiyet-i Milliye gazetesi kuruldu.
11 Ocak 1920Konya'da miting yapıldı.
12 Ocak 1920İstanbul'da son Meclis-i Mebusan'ı açıldı.
13 Ocak 1920Sultanahmet alanında, İstanbul'un Türk kalması için büyük bir miting yapıldı.
14 Ocak 1920Mustafa Kemal, Meclis-i Mebusan'ın açılışını kutladı.
15 Ocak 19202. Edirne Kongresi toplandı.
20 Ocak 1920İsmet Bey, Ankara'ya gitti.
20 Ocak 1920Maraş'ta kurtuluş mücadelesi başladı.
24 Ocak 1920Kastamonu'da "Gençler Kulübü" açıldı.
26 Ocak 1920Celalettin Arif Bey, geçici olarak Mebusan Meclisi başkanlığına seçildi.
26-27 Ocak 1920Köprülü Hamdi Bey, Kuvay-i Milliyecilerle, Fransızların koruduğu Akbaş cephaneliğini basmak için, Rumeli yakasına geçti.
28 Ocak 1920Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın gizli toplantısında Misâk-ı Millî kabul edildi.
31 Ocak 1920Mebusan Meclisi başkanlığına Reşat Hikmet Bey seçildi.
1 Şubat 1920Maraş'ta Fransızlar, çarşıları yakmaya başladı ve çok şiddetli sokak savaşları başladı.
3 Şubat 1920Fevzi Paşa, Osmanlı Hükümeti'nin Harbiye Nazırı oldu.
6 Şubat 1920Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde, Mondros Müterekesi'ne karşı direnme yanlısı Felah-ı Vatan Grubu kuruldu.
9 Şubat 1920Kuvay-i Milliye birlikleri, Urfa'ya girdi.
11 Şubat 1920Mustafa Kemal, Fevzi Paşa ile görüştü.
12 Şubat 1920Maraş, Fransız işgalinden kurtuldu.
14 Şubat 1920Yenihan isyanı başladı.
15 Şubat 1920Londra Konferansı'nda, İstanbul'un Türklere bırakılması kararı verildi.
16 Şubat 19202. Anzavur Ayaklanması başladı.
17 Şubat 1920İstanbul Osmanlı Mebuslar Meclisi, kabul ettiği Milli Misakı'ın, basında yayınlanmasını ve bütün yabancı parlementolara bildirilmesini kararlaştırdı.
18 Şubat 1920Milli Misak, İstanbul Meclisi'nce yayımlandı.
19 Şubat 1920Müttefiklerin tehdit ültimatomları, İstanbul Hükümeti'nce yayımlandı.
22 Şubat 1920Müttefik ültimatomlarına karşılık olmak üzere, Mustafa Kemal Paşa, İstanbul Hükümeti'ne cevap verdi.
28 Şubat 1920Yunan 1. Kolordusu Başkomutanlık Karargâhı, Selanik'ten İzmir'e taşındı.
3 Mart 1920Yunanlılar, Gölcük Yaylası ile Bozdağ'ı işgal etti.
3 Mart 1920Ali Rıza Paşa kabinesi istifa etti.
4 Mart 1920Celalettin Arif Bey, Mebusan Meclisi başkanlığına seçildi.
5 Mart 1920Kuvayı Milliye birlikleri, Fransızlara karşı saldırıya geçti.
8 Mart 1920Salih Hulusi (Kezrak) Paşa kabinesi kuruldu.
10 Mart 19205. Balıkesir Kongresi toplandı.
15 Mart 1920İngilizler, İstanbul'da yüz elli Türk aydınını tutukladı.
16 Mart 1920İstanbul, İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi. Meclis basıldı, bazı milletvekilleri tutuklandı ve Malta Adası'na sürüldü. Mustafa Kemal, durumu bütün devletler ve Millet Meclisleri nezdinde protesto etti. Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama teşebbüsüne geçildi.
17 Mart 1920İngilizler, Eskişehir ve Afyon'dan çekildiler. (24 Nisan'da Şile'ye asker çıkardılar)
18 Mart 1920Balıkesir'de, Kastamonu'da, İstanbul'un işgalini protesto mitingleri yapıldı.
18 Mart 1920Meclis-i Mebusan, bir kapanış toplantısı yaparak ebediyen faaliyetlerine son verdi.
19 Mart 1920Mustafa Kemal, Ankara'da toplanacak Meclis için seçim yapılmasını bir yazı ile illere ve komutanlıklara bildirdi.
26 Mart 1920Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Wilson, Büyük Ermenistan kurulması hakkında nota verdi.
28 Mart 1920Antep'te Fransızlara karşı direnişiyle ünlenen Şahin Bey şehit oldu.
29 Mart 1920Yarbay Rahmi Bey, Anzavur'a bağlı askerler tarafından öldürüldü.
31 Mart 1920Lüleburgaz Kongresi toplandı.
1 Nisan 1920Trakya Kongresi toplandı.
1 Nisan 1920Antep'te, Kızılhisar Baskını ve şehir içi muharebeleri.
2 Nisan 1920İstanbul'da Salih Hulusi Paşa Hükümeti, İngilizlerin baskısıyla istifa etti.
2 Nisan 1920İstanbul Mebuslar Meclisi'nden ilk grup Ankara'ya geldi.
3 Nisan 1920İsmet Bey (İnönü) Ankara'da, Milli Mücadeleye katıldı.
4 Nisan 1920 12. Kolordu komutanı Fahrettin (Altay) Ankara'ya gelerek, Mustafa Kemal ile görüştü.(Ankara'ya katılmış oldu)
4 Nisan 1920Anzavur Ahmed, Gönen'i ele geçirdi.
5 Nisan 1920Damat Ferid Paşa, 4. kez hükümeti kurdu.
6 Nisan 1920Ankara'da Anadolu Ajansı kuruldu.
8 Nisan 1920Fransızlar, ateşkes istedi.
8 Nisan 1920Salih Paşa'nın istifası ile kurulan Damat Ferit Paşa kabinesinin tanınmayacağı yolunda, Heyeti Temsiliye genelgesi yayınlandı.
11 Nisan 1920Şeyhülislâm Dürrizâde Abdullah'ın, "Padişah ve Halife kuvvetleri dışındaki millî kuvvetleri kâfir ilan eden ve katlinin vacip (gerekli)" olduğunu bildiren fetvası "Takvim-i Vekayi"de yayınlandı.
11 Nisan 1920Fransızlar, Urfa'dan çekildi.
11 Nisan 1920Damat Ferid, Kuvayi Milliye aleyhinde bildiri yayınladı.
11 Nisan 1920Mebusan Meclisi Padişah tarafından geshedildi.
12 Nisan 1920Urfa, Fransız işgalinden kurtuldu.
13 Nisan 19201. Düzce Ayaklanması başladı.
15 Nisan 19202. Anzavur İsyanı bastırıldı.
17 Nisan 1920Fevzi Paşa, Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere İstanbul'dan ayrıldı.
18 Nisan 1920Milli Kuvvetleri bastırmak amacı ile, İstanbul Hükümeti "Kuvve-i İnzibatiye" adlı bir örgüt kurulmasına ilişkin kararname çıkardı. (Hilafet Ordusu adını taşıyan bu örgüt 25.6.1920'de kaldırıldı)
19 Nisan 1920Beypazarı, Nallıhan isyanları başladı.
19 Nisan 1920Anzavur Ahmed İstanbul'a kaçtı.
19-26 Nisan 1920İtilaf Devletleri temsilcileri, Türkiye ile yapılacak anlaşmanın esaslarını kararlaştırmak üzere, San Remo'da toplandı.
21 Nisan 1920Mustafa Kemal Paşa'nın, "Büyük Millet Meclisi"nin 23 Nisan 1920'de açılması hakkındaki tamimi yayınlandı.
21 Nisan 1920Bursa'da bazı din adamları, Milli Mücadelenin meşruiyyetine dair fetva verdi.
22 Nisan 1920İtilaf Devletleri, Osmanlı Hükümeti'ni Paris Barış Konferansı'na davet etti.
22 Nisan 192024. Tümen komutanı Yarbay Mahmut, Hendek'ten Düzce üzerine yürürken, ayaklananlar tarafından şehit edildi.
23 Nisan 1920Mustafa Kemal, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.
24 Nisan 1920TBMM Mustafa Kemal'i başkan seçti. Mustafa Kemal İlk Meclis konuşmasını yaptı.
24 Nisan 1920İlk Kanun özelliğini taşıyan Ağnam Resmi Kanunu, TBMM'de kabul edildi.
25 Nisan 1920İsmet Bey (İnönü), Genelkurmay Başkanlığına getirildi.
25 Nisan 1920T.B.M.M.'de "Muvakkat İcra Encümeni" kuruldu.
26 Nisan 1920Mustafa Kemal, Sovyet Hükümeti'nden savaş malzemesi istedi.
27 Nisan 1920Fevzi Paşa (Mareşal Çakmak), TBMM'ne girdi
28 Nisan 1920İstanbul Hükümeti, Anadolu'da Padişah Hükümeti'nin yönetimini kurmak amacı ile "Anadolu Fevkalade Müfettiş-i Umumiliği'ni oluşturan kararnameyi yayınladı. (Bu örgüt, 3 Kasım 1920'de kaldırıldı).
29 Nisan 1920Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı.
30 Nisan 1920Mustafa Kemal, TBMM'nin açıldığını Avrupa devletleri dışişleri bakanlıklarına, bir yazı ile bildirdi.
2 Mayıs 1920TBMM'nde "Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair Kanun" kabul edildi.
3 Mayıs 1920Ankara'da ilk Bakanlar Kurulu olan İcra Vekilleri Heyeti kuruldu.
5 Mayıs 1920TBMM tarafından seçilen ilk Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında toplandı.
5 Mayıs 1920Konya'da ayaklanma çıktı.
5 Mayıs 1920Şeyhülislam Dürizzade Abdullah'ın fetvasına karşılık, Ankara Müftüsü Rıfat (Börekçi) ile Anadolu din adamlarının, 251 imzalı fetvası yayınlandı. (Hakimiyeti Milliye'de)
6 Mayıs 1920TBMM'nde "İstanbul Hükümeti ile Resmi Muharebenin Memnuiyeti Hakkında" 12 sayılı karar çıkarıldı.
9 Mayıs 1920Büyük Edirne Kongresi gerçekleştirildi.
9 Mayıs 1920TBMM, İslam dünyasına bir bildiri yayınladı.
10 Mayıs 1920Anzavur Ahmed'e bağlı kuvvetler, Adapazarı'nı ele geçirdi.
10 Mayıs 1920Mustafa Kemal, Chicago Tribune gazetesi muhabiri Williams ile konuştu.
11 Mayıs 1920İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik (Okday) Paşa'ya, San Remo'da saptanan barış antlaşması taslağı bildirildi
11 Mayıs 1920Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'da toplanan bir Divan-ı Harp tarafından idama mahkum edildi. (Padişah 24 Mayıs'ta onayladı)
11 Mayıs 1920Hariciye Vekili Bekir Sami başkanlığında bir kurul Moskova'ya doğru yola çıktı.
13 Mayıs 1920Cafer Tayyar Bey, Trakya kuvvetlerinin komutanı oldu.
15 Mayıs 1920Kuvay-ı İnzibatiye, Kuvay-ı Milliye tarafından yenilgiye uğratıldı.
15 Mayıs 19201. Yozgat İsyanı başladı.
19 Mayıs 1920T.B.M.M.'nde Damat Ferit ile arkadaşlarının yurttaşlıktan çıkarılmasına karar verildi.
23 Mayıs 1920Çerkez Ethem, Sapanca ve Adapazarı'nı, Anzavur Ahmed'e bağlı kuvvetlerden geri aldı.
24 Mayıs 1920Mustafa Kemal'in idam kararını padişah onayladı.
24 Mayıs 1920İstanbul Divan-ı Harb'i, Fevzi (Çakmak) Paşa'yı idama mahkum etti. (onaylanması 27 Mayıs)
25 Mayıs 1920Çerkez Ethem kuvvetleri, Hendek'e girdi.
27 Mayıs 1920Bolu, isyancıların elinden alındı.
27 Mayıs 1920Batı Trakya Hükümeti kuruldu.
28 Mayıs 1920Osmaniye, Fransızlarca işgal edildi.
30 Mayıs 1920Fransa ile Ankara'da imzalanan mütareke (Ateşkes Anlaşması) yürürlüğe girdi. (20 gün için)
30-31 Mayıs 1920Cafer Tayyar'a (Eğilmez), Edirne Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyeti'nce Trakya Müdafaa-i Milliye Kumandanı sanı verildi.
1 Haziran 1920Başkan W. Wilson'un, Ermeni mandası önerisini Amerikan senatosu reddetti.
2 Haziran 1920Kozan, düşman işgalinden kurtuldu.
3 Haziran 1920Sovyet Hükümeti, Mustafa Kemal'in mektubunu yanıtladı.
4 Haziran 1920İtilaf Devletleri Macarlarla, Trianon Barış anlaşmasını imzaladı.
6 Haziran 1920İstanbul Divan-ı Harb-i, İsmet İnönü, Bekir Sami Kunduh, Celalettin Arif, Dr. Rıza Nur, Yusuf Kemal Tengirşenk, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Rıfat Börekçi ve Fahrettin Altay'ı, idama mahkum etti.
6-7 Haziran 1920Zile Ayaklanması başladı.
7 Haziran 1920"16 Mart 1920 Tarihinden itibaren İstanbul Hükümeti'nce aktedilen Bilcümle Mukavelat, Uhudat vesairenin Keelemyekun Addi Hakkında Kanun" T.B.M.M.'nde kabul edildi. (İstanbul Hükümeti’nin İstanbul’un işgali gününden sonra yaptığı ve yapacağı tüm anlaşmaların hükümsüz sayılacağı)
8Haziran 1920Doğu bölgesinde Ermeni saldırısına karşı seferberlik ilan edildi.
8-26 Haziran 1920Doğuda Milli Aşireti ayaklanması çıktı.
13 Haziran 1920İsyancılar, Köhne kasabasını bastı.
14 Haziran 1920Yozgat'ta Çapanoğulları ayaklanması çıktı.
15 Haziran 192015. Korodu Komutanlığı "Doğu Cephesi Komutanlığı" olarak adlandırıldı ve Kazım Karabekir Paşa komutanlığa atandı.
15 Haziran 1920İsmet Bey'in idam kararını padişah onayladı.
18 Haziran 1920Fransızlar, Zonguldak'ı işgal etti ve 20 günlük mütareke sona erdi.
20 Haziran 1920Yunan ordusuna taarruz emri verildi.
21 Haziran 1920Mustafa Kemal, Eskişehir'de Ali Fuat (Cebesoy) ile görüştü.
21-22 Haziran 1920Boulogne Konferansı toplandı.
22 Haziran 1920Yunanlılar Milne Hattı'nı geçerek, genel taarruza başladı. Doğu’dan da Ermeniler taarruza başladı.
23 Haziran 1920Çerkez Ethem, Yozgat'a girdi.
24 Haziran 1920Yunanlılar, Alaşehir'i işgal etti.
24-25 Haziran 1920Batı Cephesi Kumandanlığı kuruldu. Kumandanlığa da Ali Fuat (Cebesoy) Paşa atandı.
25 Haziran 1920İngilizler, Mudanya'ya asker çıkardılar ve kısa sürede ayrıldılar.
26 Haziran 1920Bakanlar Kurulu Kararı ile Elcezire ve Adana cephesi komutanlıkları kuruldu.
27 Haziran 1920Çapanoğulları ayaklanması bastırıldı.
27 Haziran 1920Kula Olayı çıktı. (Bozguncular askeri dağıttılar)
30 Haziran 1920 Yunanlılar, Balıkesir ve Edremit bölgelerini işgal etti.
2 Temmuz 1920İngilizler, Mudanya'ya kuvvet çıkarma girişiminde bulundu ve Yunanlılar, Kemal Paşa ve Gönen ilçelerini işgal etti.
3 Temmuz 1920İstiklal Mahkemesi, Damat Ferit Paşa'yı idama mahkûm etti.
3 Temmuz 1920Haçin (Saimbeyli) Fransızlarca işgal edildi.
6 Temmuz 1920İngilizler, Mudanya bölgesine kuvvet çıkardı.
8 Temmuz 1920Yunanlılar, Bursa'yı işgali etti.
9 Temmuz 1920Doğudaki katliamı protesto için, Ermenistan'a ültimatom verildi.
10 Temmuz 1920Bursa'nın, 8 Temmuz'da Yunanlılarca işgali üzerine, TBMM kürsüsüne siyah örtü konuldu.
10 Temmuz 1920Bilecik kurtuldu.
12 Temmuz 1920znik, Yunanlılar tarafından işgal edildi.
14 Temmuz 1920İstanbul Divan-ı Harbi, Mustafa Kemal'e katılan subayları idama mahkum etti. (Padişah 25 Temmuz'da onayladı)
14 Temmuz 1920Gizli Türkiye Komünist Fırkası kuruldu.
18 Temmuz 1920Büyük Millet Meclisi'nde, Milli Misak üzerine and içildi.
19 Temmuz 1920Hariciye Vekili Bekir Sami başkanlığındaki kurul Moskova'ya vardı.
19 Temmuz 19202. Düzce Ayaklanması çıktı.
20 Temmuz 1920Yunanlılar Bandırma'dan gelen kuvvetlerle, Tekirdağ bölgesini işgal etti.
20-25 Temmuz 1920Doğu Trakya Savaşları başladı.
22 Temmuz 1920Padişah Vahidettin’in başkanlığında toplanan Saltanat Şurası’nda Sevr Antlaşması kabul edildi.
23 Temmuz 1920Yunanlılar Babaeski, Lüleburgaz ve Hayrabolu'yu işgal etti.
23-24 Temmuz 1920Albay Cafer Tayyar (Eğilmez), Havsa-Bostanlı'da Yunalılara esir düştü.
30 Temmuz 1920İstanbul'da bir gün önce istifa eden Damat Ferid Paşa, 5. kez hükümeti kurmakla görevlendirildi.
1 Ağustos 1920Çerkez Ethem kuvvetleri Demirci kasabasına girdi.
6 Ağustos 1920Çapanoğulları Ayaklanması önderlerinden, Halit Bey yakalandı.
10 Ağustos 1920Sevr Antlaşması imzalandı.
14 Ağustos 1920Yüzbaşı Şeref Bey, Bolu'ya girdi.
17 Ağustos 1920Bekir Sami başkanlığındaki Türk Heyeti ile Sovyet Heyeti arasında Moskova'da görüşmeler başladı.
18 Ağustos 1920Kuvayı Milliye birlikleri Antep'e girdi.
19 Ağustos 1920Sevr Barış Antlaşması'nı imzalayanlar ve Saltanat Şûrası'nda olumlu oy kullananlar TBMM'nce vatan haini ilân edildi.
24 Ağustos 19202. Milli Aşiret Ayaklanması çıktı. Söndürülmesi 8 Eylül 1920
29 Ağustos 1920Yunanlılar Uşak'ı işgal etti.
30 Ağustos 1920Ayaklanmaya katılan Adapazarı ve Düzce halkı TBMM 'nde affedildi.
3 Eylül 1920Simav, Yunanlılar tarafından işgal edidi.
3 Eylül 1920Nizip işgal edildi.
5 Eylül 1920TBMM 'nde "Nisab-ı Müzakere Kanunu" kabul edildi.
5 Eylül 19202. Yozgat Ayaklanması başladı. Söndürülmesi 30 Aralık 1920
6 Eylül 1920Refet Bey İçişleri Bakanı oldu.
7 Eylül 1920"Takvimi Vekayi" Gazetesinde, rütbeleri indirilen subaylar arasında Mustafa Kemal'in rütbesinin yarbaylığa indirildiği yazıldı.
11 Eylül 1920TBMM'nde İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına karar verildi.
12 Eylül 1920Doğu Cephesi birlikleri Ermenilere karşı saldırıya geçti.
13 Eylül 1920Mustafa Kemal'in "Halkçılık Programı" T.B.M.M. 'ne sunuldu. (18 Eylül'de T.B.M.M. 'nde okundu)
13 Eylül 1920Mustafa Kemal, İstanbul'dan gelen Osmanlı delegeleri, Ahmet İzzet ve Salih Paşa'larla, Bilecik tren istasyonunda görüştü.
14 Eylül 1920TBMM 'nde "Men-i Müskirat Kanunu" kabul edildi. (28 Şubat 1921'de yayınlandı) (Sarhoş eden şeylerin yasaklanması)
23 Eylül 1920İlk Sovyet Savaş malzemeleri geldi.
24 Eylül 1920Doğu Cephesinde Ermeniler, Bardız ve Kötek'te saldırıya geçti.
29 Eylül 1920Sarıkamış, Ermenilerden geri alındı.
1 Ekim 1920Milli Kuvvetler, Kağızman'ı geri aldı.
2 Ekim 1920Konya'da Delibaş Ayaklanması çıktı.
6 Ekim 1920Kuvayı Milliye Konya'ya girdi.
7 Ekim 1920"Ceridei Resmiye" (Resmi Gazete) kuruldu. (Çıkışı
15 Ekim 1920Güney cephesinde Saimbeyli kurtarıldı.
17 Ekim 1920Damat Ferid Paşa sadrazamlıktan istifa etti.
17 Ekim 1920Misak-ı Milli esaslarına aykırı Sovyet önerileri, TBMM 'nde reddedildi.
18 Ekim 1920Resmi Türkiye Komünist Fırkası kuruldu.
21 Ekim 1920Tevfik Paşa başkanlığında İstanbul'da son Osmanlı Hükümeti kuruldu.
24 Ekim 1920Batı Cephesi'nde Türk kuvvetleri Gediz Taarruzunu gerçekleştirdi.
27 Ekim 1920Yunanlılar İnegöl ve Yenişehir'i işgali etti.
27 Ekim 1920T.B.M.M., bundan böyle İstanbul Meclisinden başka milletvekili kabul edilmemesine karar verdi.
30 Ekim 1920Kars Ermenilerden geri alındı.
1 Kasım 1920Ankara'daki "Zabit Namzetleri Talimgahı" ilk mezunlarını verdi.
2 Kasım 1920İkinci parti Sovyet savaş malzemeleri geldi.
4 Kasım 1920İcra Vekilleri Heyeti'nin seçim yönteminde değişiklik yapıldı. (Şimdiye değin bakanları Meclis gizli oyla seçiyordu. Bundan böyle bakanlar, T.B.M.M. Başkanınca gösterilen adaylar arasından seçilecekti)
6 Kasım 1920Doğu cephesinde Ermeniler mütareke istedi.
7 Kasım 1920Doğu Cephesi birlikleri, Gümrü'yü işgal etti.
8 Kasım 1920Ermeniler, T.B.M.M. 'nin barış koşullarını kabul etmedi.
8 Kasım 1920Ali Fuat Paşa’nın, Moskova Büyükelçiliği'ne atanma kararı alındı.
8 Kasım 1920Savaş'ın, düzenli ordu ile yürütülmesine karar verildi.
9 Kasım 1920Batı Cephesi iki bölüme ayrıldı.(kuzey cephesi, güney cephesi) İsmet Bey'in (İnönü) Batı Cephesi, Refet Bey'in (Bele) Güney Cephesi Komutanlıklarına tayini.
11 Kasım 1920Doğu Cephesi Karargâhı, Gümrü'ye taşındı.
12 Kasım 1920Ermeniler'in boşalttığı Iğdır'a, Türk birlikleri girdi.
15 Kasım 1920Şeyh Sunusi (Libya) Ankara'ya geldi.
15 Kasım 1920Islahiye kurtuldu.
18 Kasım 1920Ermenistan'la Ateşkes Anlaşması imzalandı.
18 Kasım 1920T.B.M.M., Emperyalizme karşı bildirisini (beyanname) yayınladı.
20 Kasım 1920General Papulas, Türkiye'deki Yunan orduları başkomutanlığına atandı.
21 Kasım 1920Ali Fuat Paşa, Moskova Büyükelçisi oldu.
22 Kasım 1920Yunan Başkomutanı General Papulas İzmir'e geldi.
25 Kasım 1920T.B.M.M. 'nde "Düğünlerde Men'i İsrafat Kanunu" kabul edildi. (Düğünlerde gereksiz harcamanın önlenmesi)
27 Kasım 1920Çerkes Ethem birliklerinin itaatsizlikleri, Ethem'in kardeşi Tevfik'in Batı cephesi komutanına ve Mustafa Kemal'e yazdığı mektuplarla ortaya çıktı.
29 Kasım 1920"İstiklal Madalyası" kanunu kabul edildi.
1 Aralık 1920Demirci Mehmet Efe'nin ayaklanması.
3 Aralık 1920Türkiye - Ermenistan arasındaki sınırı çizen Gümrü Antlaşması imzalandı.
3 Aralık 1920Mamure kurtuldu.
4 Aralık 1920Eskişhir'de Mustafa Kemal, İsmet İnönü ile Çerkez Ethem'in kardeşi milletvekili Çerkez Reşit arasında görüşmeler yapıldı
5 Aralık 1920İstanbul'dan gelen İzzet (Furgaç) ve Salih (Hulusi Kezrak) Paşalarla Mustafa Kemal arasında Bilecik görüşmesi yapıldı.
6 Aralık 1920Bilecik Görüşmesine katılanlar, Ankara'ya götürüldü.
9 Aralık 1920İç ayaklanmaları bastırmak üzere, Merkez Ordusu kuruldu. Komutanlığa Nurettin Paşa getirildi.
11 Aralık 1920Demirci Mehmet Efe üzerine, birlik gönderildi.
13 Aralık 1920Doğu Cephesi Karargâhı, Kars'a taşındı.
16 Aralık 1920Demirci Mehmet Efe yenildi.
19 Aralık 19205 Aralık'ta yapılan plesibit üzerine, Konstantin yeniden Yunanistan Kralı olarak Atina'ya geldi.
24 Aralık 1920Çerkez Ethem'i yola getirmek için, bir ögüt kurulu, Kütahya'ya gönderildi.
27 Aralık 1920Çerkez Ethem Ayaklanması başladı.
29 Aralık 1920Kütahya, T.B.M.M. Kuvvetlerince Ethem kuvvetlerinden temizlendi.