Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


1919

KRONOLOJİ

1919

2 Ocak 1919Lord Curzon'un, "Doğu Trakya'daki Türkler ile Batı Anadolu'daki Rumlar mübadele edilmelidir" yolundaki muhtırası açıklandı.
7 Ocak 1919İngilizler, Kars, Ardahan ve Batum'un boşaltılmasını istedi.
10 Ocak 1919Türk birlikleri, Medine'yi teslim etti.
12 Ocak 1919İngilizler, Kars'a girerek bazı mevkiilere yerleşti.
13 Ocak 1919İstanbul'da ikinci Tevfik (Okday) Paşa Hükümeti kuruldu. (3 Mart'ta istifa etti. İlk kabinesi : 11.11.1918'de kurulmuştu.)
14 Ocak 1919Hadımköy - Kuleliburgaz demiryolu istasyonları, Yunanlılarca işgal edildi. (Daha sonra Şark Demiryolları Müdürlüğü Fransızlarca işgal edildi).
15 Ocak 1919İngilizler, Haydarpaşa Garı'nı işgal etti.
17 Ocak 1919Kars'ta 2. İslam Şurası toplandı.
18 Ocak 1919Paris Barış Konferansı toplandı.
22 Ocak 1919Türk Kuvvetleri, Batum'u boşalttı.
22 Ocak 1919Bir İngiliz birliği, Konya'ya girdi.
22 Ocak 1919Hürriyet ve İtilaf Fırkası, yeniden çalışmaya başladı.
26 Ocak 1919Nurettin Paşa, İzmir Valisi olarak göreve başladı.
30 Ocak 1919İttihat ve Terakki Fırkası'nın 27 üyesi, Divan-ı Harbe verildi.
2 Şubat 1919Venizelos, Paris Barış Konferansı'nda Ege Adalarının, Trakya'nın ve Batı Anadolu'nun Yunanistan'a bırakılmasını istedi.
5 Şubat 1919Meşrutiyetin ilanı üzerine, 24.7.1908'de kaldırılmış olan sansür, yeniden İstanbul'da yürülüğe kondu. (Kaldırılışı : 4 Ekim 1922)
7 Şubat 1919İngiliz Mareşali Allenby, İstanbul'a geldi.
8 Şubat 191923.11.1918'de, İstanbul'a vapurla gelmiş olan, Doğu Orduları Başkomutanı General Franchet D'Esperey, görkemli bir törenle İstanbul'a girdi.
9 Şubat 1919Mareşal Allenby, İstanbul Hükümeti'ne muhtıra verdi.
12 Şubat 1919Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti, kuruldu.
14 Şubat 1919Nurettin Paşa, 17. Kolordu Komutanlığına atandı.
19 Şubat 1919İstanbul'da "Teali-i İslam Cemiyeti" kuruldu.
19 Şubat 1919Karadeniz Türkleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, kuruldu.
22 Şubat 1919Maraş, İngilizler tarafından işgal edildi.
1 Mart 1919Paris Konferansı'nda, İngiliz ve Fransız delegeleri, Anadolu'da Yunanlılara arazi verilmesini önerdi.
4 Mart 1919Bir gün önce istifa eden Tevfik (Okday) Paşa Hükümeti yerine, Damat Ferid Paşa'nın Hükümeti geldi.
6 Mart 1919İstanbul Rumları, bazı taşkınlıklar yaparak saldırılar gerçekleştirdi.
7 Mart 1919Fransızlar, Kozan'ı işgal etti.
8 Mart 1919Zonguldak ve Ereğli, Fransızlar tarafından işgal edildi. (Kurtuluşu:20-21.6.1921)
13 Mart 1919Kazım Karabekir Paşa, Erzurum'da 15. Kolordu komutanlığına atandı. (3 Mayıs'ta Erzurum'a geldi)
14 Mart 1919Yunanlıların çıkarma planını, İngiltere Başkanı Lloyd George, Fransa Başkanı Clemenceau, İtalya Başkanı Orlando, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson, Paris'te kabul ettiler.
15 Mart 1919İstanbul'da, Arnavut Teavün Cemiyeti kuruldu.
19 Mart 1919İzmirli bir heyet, padişahla görüştü.
19 Mart 1919İzmir Müdafa-i Hukuk kongresi toplandı.
19 Mart 1919Mustafa Kemal Erzurum'a, örgütlenmeyi anlatan bir mektup gönderdi.
24 Mart 1919İngilizler, Urfa'yı işgal etti.
28 Mart 1919İtalyanlar, Antalya'yı işgal etti.
30 Mart 1919İngilizler, Merzifon'u işgal etti.
30 Mart 1919Damat Ferid Paşa, İngiltere'nin himayesini sağlamak üzere, Amiral Calthorphe'a bir proje verdi.
10 Nisan 1919Boğazlıyan Kaymakamı, İstanbul'da idam edildi.
13 Nisan 1919Kars, İngilizler tarafından işgal edildi.
16 Nisan 1919Fransızlar, Afyonkarahisar'ı işgal etti.
20 Nisan 1919Gürcü Birlikleri, Ardahan'a girdi.
24 Nisan 1919İtalyan askerleri, Konya'ya girdi.
30 Nisan 1919Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişi oldu.
5 Mayıs 1919Mustafa Kemal'in Samsun'a atanma emri, Takvimi Vekayi'de yayınlandı.
5-6 Mayıs 1919İngiltere Başkanı Lloyd George, Paris'te Barış Konferansı'nda Yunanlıların İzmir'e çıkarma yapmasını istedi
10 Mayıs 1919İzmir'in işgali, Paris'te İtilaf Devletlerince kararlaştırıldı.
11 Mayıs 1919Ali Batı ayaklanması başladı.
14 Mayıs 1919Amiral Calthorphe, İzmir'in işgali için nota verdi.
14 Mayıs 1919Genelkurmaybaşkanlığına Cevat Paşa atandı.
14 Mayıs 1919Foça, Karaburun, Urla, Yenikale istihkamları İngiliz, Fransız ve Yunanlılarca işgal edildi.
14-15 Mayıs 1919İzmir yurtseverleri, gece Yahudi Maşatlığı (şimdi park)'ında toplanarak "Redd-i İlhak" ilkesini kabul ettiler. Kurulan Redd-i İlhak Heyet-i Milliyesi" halka bir bildiri yayınladı.
15 Mayıs 1919İzmir, İtilaf Devletlerinin desteği ile, Yunanlılar tarafından işgal edildi ve ilk silahlı direniş başladı.
15 Mayıs 1919İzmir'in işgalinden 4 saat 10 dakika sonra, Denizli Müftüsü Ahmed Hulusi Efendinin başkanlığında, "Denizli Heyeti Milliyesi" kuruldu.
15-16 Mayıs 1919Damat Ferid Paşa Hükümeti, yeniden kuruldu.
16 Mayıs 1919Balıkesirliler, işgali protesto ve silahlı mücadele kararı aldı.
16 Mayıs 1919Yunanlılar, Urla ve Seferihisar'ı işgal etti.
16 Mayıs 1919Mustafa Kemal, 9 uncu Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gitmek üzere, Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan ayrıldı.
17 Mayıs 1919Refet Bey (Bele), Sivas'ta 3. Kolordu komutanlığına atandı.
18 Mayıs 1919İstanbul Dar-ül fünunu, (Üniversite) işgali protesto için ilk toplantıyı düzenledi.
18 Mayıs 1919Balıkesirliler, Alacamescid toplantısını düzenledi. Kuvayı Milliye hareketi ve kongre toplanması kararı alındı.
19 Mayıs 1919Mustafa Kemal, Samsun'a çıktı ve Kurtuluş Savaşı başladı.
19 Mayıs 1919Damat Ferid Paşa, ikinci hükümetini kurdu.
20 Mayıs 1919İngiliz Muhipleri Cemiyeti kuruldu.
20 Mayıs 1919Albay Bekir Sami, 17. Kolordu komutanlığına atandı.
20 Mayıs 1919Seydiköy Yunanlılarca işgal edildi.
21 Mayıs 1919Mustafa Kemal, Erzurum'da 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya şifre ile düşüncelerini bildirdi.
21 Mayıs 191916 Nisan'da, Fransızlar tarafından işgal edilen Afyonkarahisar, İtalyanların eline geçti.
22 Mayıs 1919Mustafa Kemal Paşa, Sadaret'e raporunda "Millet tek vücut olup hâkimiyet esasını ve Türklük duygusunu hedef kabul etmiştir." dedi.
22 Mayıs 1919Kadıköy Mitingi düzenlendi ve Halide Edip, konuşma yaptı.
23 Mayıs 1919Sultanahmet Meydanı'nda ve Sivas'ta mitingler düzenlendi.
23 Mayıs 1919Mustafa Kemal Paşa'nın bir telgraf çekerek, 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa (Cebesoy) ile ilk kez temas kurdu.
23 Mayıs 1919Sait Molla, "İngiliz Muhipleri Cemiyeti"nin kurulduğunu belediye başkanlarına bildirdi.
25 Mayıs 1919Mustafa Kemal Paşa, Havza'ya geldi.
26 Mayıs 1919Yunanlılar, Manisa'yı işgal etti.
26 Mayıs 1919İstanbul'da Şuray-ı Saltanat, İngiliz mandasını kabule karar verdi.
27 Mayıs 1919Yunanlılar, Aydın'ı işgal etti.
28 Mayıs 1919Mustafa Kemal Havza'dan, sivil ve asker yüksek memur ve komutanlıklara, işgaller üzerine mitingler düzenlenmesini bildirdi.
28 Mayıs 1919Ödemiş dolaylarında Yunanlılarla çatışmalar başladı.(İngilizler, İstanbul'da tutukladıkları 67 Türk politika adamını Malta'ya sürdü)
29 Mayıs 1919Ayvalık'ta, Ali Bey (Çetinkaya) komutasında, Yunanlılara karşı direniş başladı.
2 Haziran 1919Kazım Özalp, 61. Tümen'de göreve başladı.
3 Haziran 1919Mustafa Kemal Paşa'nın mitinglerle ilgili Harbiye Nezareti'ne (Bakanlığa) cevabında : "Milletin heyecanını ve tezâhürât-ı milliyeyi (millî gösterileri) men ve tevkif için (durdurmak için) hiç kimsede kudret ve takat göremem".dedi
4 Haziran 1919Nazilli, Yunanlılar tarafından işgal edildi.
6 Haziran 1919Müttefik komutanlardan General Milne, Mustafa Kemal Paşa hakkında İstanbul Hükümeti'ne ültimatom verdi.
6 Haziran 1919Damat Ferid ve yanındakiler, Paris Konferansı'na katılmak üzere yola çıktı.
8 Haziran 1919Harbiye Nazırı, Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'a geri çağırdı.
8 Haziran 1919Rauf Orbay, Ankara'ya geldi.
9 Haziran 1919Aydın Cephesinde, Kuvayı Milliye birliği kuruldu.
10 Haziran 1919Mustafa Kemal Paşa'nın tamimi (genelgesi): "İstiklâl-i millîmiz (millî bağımsızlığımız) uğrunda bütün mevcudiyetimle... milletle beraber nihayetine kadar çalışacağıma mukaddesatım namına söz veririm".
11 Haziran 1919Damat Ferid Paşa, Paris Barış Konferansına katılmak üzere, İstanbul'dan Paris'e gitti.
12 Haziran 1919Mustafa Kemal, Havza'dan ayrıldı.
12 Haziran 1919Alaşehir'de oluşturulan gönüllü müfreze ile Yunan kuvvetleri çarpıştı.
13 Haziran 1919Mustafa Kemal, Amasya'da bir heyeti kabul etti.
16 Haziran 1919Yörük Ali Efe bir Yunan, müfrezesini imha etti.
17 Haziran 1919Erzurum İl Kongresi toplandı.
17 Haziran 1919İstanbul'da İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe, Mustafa Kemal'in geri çağırılması için Harbiye Nezaretine yazı yazdı.
18 Haziran 1919Ali Batı ayaklanması bastırıldı.
18 Haziran 1919Mustafa Kemal Paşa, Anadolu ve Rumeli milli teşkilatının birleştirilmesi hakkında, bir genelge yayınladı.
18 Haziran 1919Mustafa Kemal, Trakya'da bulunan kolordu komutanı Cafer Tayyar'a (Eğilmez) şifre ile düşüncelerini bildirdi.
19 Haziran 1919Ali Fuat Paşa ve Rauf Bey, Mustafa Kemal Paşa ile buluşmak üzere Amasya'ya geldi.
21 Haziran 1919Mustafa Kemal, İstanbul'da bulunan tanınmış kişilere (Abdurrahman Şeref, Reşit Akif Paşa, Seyit, Halide Edip (Adıvar), Kara Vasıf, Nafia Nazırı Ferit Paşa, Sulh ve Selamet Fırkası Başkanı Ferit Paşa, Cami (Baykut), Ahmet (Rıza)) gönderdiği mektupta "Artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak mecburiyetindedir" dedi.
21 Haziran 1919Amasya Tamimi hazırlandı.
22 Haziran 1919Mustafa Kemal, Amasya Genelgesiyle, milli kuvvetleri bir gaye ve bir teşkilat çevresinde toplamak amacıyla, Sivas'ta bir kongre toplanması gerektiğini duyurdu.
22 Haziran 1919Erzurum İl Kongresi kapandı.
23 Haziran 1919Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından görevinden alındı.
25 Haziran 1919Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe kuvvetleri, Yunanlılarla çarpışmaya başladı.
25 Haziran 1919Mustafa Kemal Paşa, Amasya'dan Sivas'a hareket etti.
26 Haziran 19191. Dünya Savaşı sonunda, İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Anlaşması imzalandı.
27 Haziran 1919Mustafa Kemal, Sivas'a geldi.
28 Haziran 1919Mustafa Kemal, Sivas'tan Erzurum'a doğru yola çıktı.
28 Haziran 19191. Balıkesir Kongresi toplandı.
3 Temmuz 1919Mustafa Kemal, Şark İlleri Müdafaai Hukuk Cemiyeti'nin kongresine katılmak üzere, Erzurum'a geldi.
8 Temmuz 1919Mustafa Kemal resmi görevinden ve askerlikten çekildi.
9 Temmuz 1919Mustafa Kemal Paşa'nın görevine son verildiği hakkında, Harbiye Nazırı genelge yayınladı.
10 Temmuz 1919Trakya - Paşaeli Kongresi başladı.
11 Temmuz 1919Demirci Mehmet Efe, Kuvay-i Milliye saflarına katıldı.
13 Temmuz 1919Refet Bele Bey, İstanbul hükümeti tarafından görevinden (3. Kolordu Komutanlığı’ndan) alındı.
18 Temmuz 1919Müttefik Yüksek Konseyi, işgal bölgeleri hakkında anlaşamayan İtalya ve Yunanistan arasında bölüştürme yaptı ve Aydın'ın İtalyanlara verilmesi kararlaştırıldı.
20 Temmuz 1919Kazım Karabekir Paşa, 3. Ordu (eski adı 9. Ordu) Müfettişliği'ne Vekil olarak atandı.
20 Temmuz 1919Mustafa Kemal, Mazhar Müfit'e (Kansu) ileride Cumhuriyet'in kurulacağını söyledi.
21 Temmuz 1919Damat Ferid Paşa, 3. kez hükümeti kurdu.
23 Temmuz 1919Erzurum Kongresi toplandı ve Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi'ne Başkan seçildi.
23 Temmuz 1919Erzurum Kongresi çalışmalarına başladı.
26 Temmuz 19192. Balıkesir Kongresi toplandı.
4 Ağustos 19193. Kafkas Tümeni Komutanı Yarbay Halit (General Karsıalan), Mustafa Kemal Paşa'ya bağlılık telgrafı çekti.
4 Ağustos 1919İsmet Bey Askeri Şûra üyeliğine getirildi.
6 Ağustos 19191. Nazilli Kongresi toplandı.
7 Ağustos 1919Erzurum Kongresi sona erdi.
7 Ağustos 1919Mustafa Kemal Paşa,Yarbay Halit'in telgrafına karşılık verdi.
9 Ağustos 19191. Nazilli Kongresi çalışmalarını tamamladı.
9 Ağustos 1919Mustafa Kemal, askerlikten çıkarıldı.
10 Ağustos 1919Halide Edip (Adıvar), Mustafa Kemal'e bir mektup göndererek, Amerika'ya başvurmayı önerdi.
14 Ağustos 1919Heyet-i Temsiliye'nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.
16 Ağustos 1919Alaşehir Kongresi açıldı.
24 Ağustos 1919Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
25 Ağustos 1919Alaşehir Kongresi, çalışmalarını tamamladı.
27 Ağustos 1919Mustafa Kemal'e "Erzurum hemşehriliği" payesi verildi.
29 Ağustos 1919Mustafa Kemal, Erzurum'dan ayrıldı.
2 Eylül 1919Mustafa Kemal, Sivas'a geldi.
3 Eylül 1919İstanbul Hükümeti, Sivas Kongresi'ni önlemeye çalıştı.
4 Eylül 1919Sivas Kongresi toplandı ve Mustafa Kemal, Sivas Kongresi'ne Başkan seçildi.
7 Eylül 1919Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
8 Eylül 1919Manda önerileri Kongre'de kabul edilmedi.
9 Eylül 1919Sivas Kongresi'nin karar - tatbik yetkileri verdiği Heyet-i Temsiliye, Ali Fuat Paşa'yı Anadolu Umum Kuvay-ı Milliye Kumandanlığına tayin etti.
10 Eylül 1919İtilaf Devletleri ile Avusturya arasında, Sen Jermen (Saint German) barış anlaşması imzalandı.
11 Eylül 1919Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi Başkanlığına seçildi.
11 Eylül 1919Sivas Kongresi sona erdi. 12 Eylül 1919 Padişah Mehmet Vahideddin, İngiltere ile manda anlaşmasını tasdik etti.
13 Eylül 1919Mustafa Kemal Paşa'nın, mebus (milletvekili) seçimi hazırlıkları hakkındaki genelgesi yayınlandı.
14 Eylül 1919Sivas'ta "İrade-i Milliye" gazetesi yayımlandı.
16 Eylül 19193. Balıkesir Kongresi toplandı.
19 Eylül 19192. Nazilli Kongresi toplandı.
20 Eylül 1919Vahidettin, İstanbul Hükümeti'ne yardımcı olunmasına ilişkin bir beyanname yayınladı.
22 Eylül 1919Mustafa Kemal, General Harbourd ile görüştü.
27 Eylül 19193. Bozkır Ayaklanması çıktı.
27-28 Eylül 1919Konya Valisi Cemal, İstanbul'a kaçtı.
30 Eylül 1919Damat Ferid Paşa, sadrazamlıktan istifa etti.
2 Ekim 1919Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu.
2 Ekim 1919Mustafa Kemal, İstanbul Belediyesine mektup yazarak, İstanbul ahalisini Anadolu'daki mücadeleye çağıran beyannamesini yayınladı.
3 Ekim 1919Mustafa Kemal, yeni sadrazama çektiği telgrafta, hükümet, Erzurum ve Sivas kongreleri amaçlarına uyduğu takdirde, ulusal örgütlerin hükümete yardımcı olacağını belirtti.
4 Ekim 19191. Bozkır Ayaklanması bastırıldı. Aynı tarihte Mustafa Kemal, çektiği bir telgrafla, Yahya Kaptan adlı milis komutandan İzmit yöresinde güçlü bir örgüt kurmasını istedi.
7 Ekim 1919Trakya Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi, Anadolu ve Rumeli Mudafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne katıldı.
7 Ekim 1919Yunanlıların yaptıkları zulümleri incelemek üzere kurulmuş olan, Uluslararası İnceleme Komisyonu, hazırladığı raporu Paris'te Barış Konferansı'na verdi.
13 Ekim 1919"Tasviri Efkar" gazetesi başyazarı Velit'in (Ebüzziya) Mustafa Kemal'e sorduğu sorulara Mustafa Kemal yanıt verdi.
15 Ekim 1919Bahriye Nazırı Salih Paşa, Amasya'ya hareket etti.
16 Ekim 19191. Edirne Konferansı başladı.
16 Ekim 1919Mustafa Kemal ve arkadaşları Sivas'tan, Amasya'ya doğru yola çıktılar.
17 Ekim 1919Batı Trakya'daki İskeçe kasabası, Yunanlılar tarafından işgal edildi.
18 Ekim 1919Mustafa Kemal ve arkadaşları Amasya'ya geldiler.
20 Ekim 19192. Bozkır Ayaklanması çıktı.
20-22 Ekim 1919Mustafa Kemal, İstanbul'dan gelen Bahriye Nazırı (Bakan) Salih Paşa ile Amasya'da görüştü. Amasya Protokolü imzalandı.
23 Ekim 1919Pontus Hareketi (ve Doğu Trakya) için, İstanbul Rumlarca merkez kabul edildi.
25 Ekim 19191. Anzavur isyanı başladı.
26 Ekim 1919Bayburt'un Hart bucağında, Şeyh Eşref ayaklanması başladı.
27 Ekim 1919Mustafa Kemal, Tokat'a gitti.
28 Ekim 1919Mustafa Kemal Tokat'tan Sivas'a doğru yola çıktı.
28 Ekim 1919Heyet-i Temsiliye, Ali Rıza Paşa kabinesini destekleme kararı aldı.
29 Ekim 1919Fransızlar, Güneydoğuda İngiliz işgal kuvvetlerinin yerini aldı ve Fransızlar Antep'e girdi.
31 Ekim 1919Maraş'ta, Sütçü İmam Olayı gerçekleşti.
3 Kasım 1919"Karakol Cemiyeti" adlı direniş örgütü kuruldu.
3 Kasım 1919General Milne, İzmir Cephesindeki Milli kuvvetlerin, 3 km. geri alınması gerektiğini, Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya bildirdi.
4 Kasım 19193. Bozkır Ayaklanması bastırıldı.
5 Kasım 1919Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti kuruldu.
7 Kasım 1919Mustafa Kemal, İstanbul'da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum'dan milletvekili seçildi.
16 Kasım 1919Mustafa Kemal Paşa, batıdaki milli kuvvetlerin örgütlenmesi ve ordu tarafından desteklenmesi için bazı kolordu ve tümen komutanlarına önerilerde bulundu.
16 Kasım 1919Batı Anadolu'daki kuvvetlerin, üç cephe üzerinde tertiplenmesi hakkında, Mustafa Kemal Paşa, Heyeti Temsiliye adına Harbiye Nezareti'ne öneri sundu.
16 Kasım 1919Balıkesir'de, Mustafa Necati ile Vasıf ve Esat (Çınar) kardeşler "İzmir'e Doğru" gazetesini yayınlamaya başladılar.
19 Kasım 19194. Balıkesir Kongresi toplandı.
21 Kasım 1919Gökçen Efe şehit oldu.
27 Kasım 1919İtilaf Devletleri ile Bulgaristan arasında, Nöyyi Barış Anlaşması imzalandı.
27 Kasım 1919Kara Vasıf Sivas'a gitti.
28 Kasım 1919Maraş mücadelesi başladı.
29 Kasım 1919Antep ve Maraş'a Kılıç Ali
29 Kasım 1919Maraş'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
29 Kasım 1919İstanbul'da "Karakol" Cemiyeti kuruldu.
30 Kasım 19191. Anzavur İsyanı'nda, Anzavur kuvvetleri yok edildi.
4 Aralık 1919Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti kuruldu.
8 Aralık 1919Batı Anadolu hareketinin yönetimi, Ali Fuat Paşa'ya verildi.
10 Aralık 19193. Kolordu komutanı Albay Refet (Bele), Nazilli'ye gelerek, Aydın Kuvay-ı Milliye komutanlığını üzerine aldı.
13 Aralık 1919Galibler Yüksek komiserleri, Yunanlıların İzmir'i işgalini kabul etmedi.
18 Aralık 1919Mustafa Kemal Paşa, Sivas'tan ayrıldı.
18 Aralık 1919Batum'da Pontus Hükümeti kuruldu.
23 Aralık 1919İtalyanlar Antalya'dan sonra, Konya'ya kadar geldi.
27 Aralık 1919Mustafa Kemal, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte Ankara'ya geldi.
28 Aralık 1919Mustafa Kemal, Ankaralılarla bir konuşma yaparak durumu anlattı.
29 Aralık 1919Urfa'da Kuvayı Milliye kuruldu.
29 Aralık 1919Mustafa Kemal Paşa'nın, Heyet-i Temsiliye ile görüşmek üzere milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi hususundaki genelgesi yayınlandı.
29 Aralık 1919Mustafa Kemal'in ordudan atılmadığı, istifa ettiği, alınan nişan ve madalyalarının geri verilmesi üzerinde Meclis-i Vükela (bakanlar kurulu) kararı alındı.