Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü

1912

KRONOLOJİ

1912

8 Ekim 1912Balkan Savaşları başladı. Mustafa Kemal, Bolayır'da kurulan kolordunun hareket şubesi müdürlüğüne getirildi.
15 Ekim 1912 Trablusgarp Savaşı sonunda, Osmanlı Devleti ile İtalya, Uşi Barış Antlaşması'nı imzaladılar. Trablusgarp ve Bingazi, İtalyanlara bırakıldı.
24 Ekim 1912Mustafa Kemal, Derne’den İstanbul’a hareket etti.
8 Kasım 1912 Yunanlılar Selanik'i işgal etti.
25 Kasım 1912Mustafa Kemal, Çanakkale Boğazı Kuvayı Mürettebesi Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne atandı.
28 Kasım 1912Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.
1 Aralık 1912Mustafa Kemal, Gelibolu'ya gitti.