Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


1911

KRONOLOJİ

1911

15 Ocak 1911Mustafa Kemal, Selanik’te bulunan 38. Piyade Alay Komutan Vekilliği’ne atandı.
13 Eylül 1911Mustafa Kemal, geçici olarak Trablusgarb Tümeni Kurmay başkanlığına atandı.
29 Eylül 1911İtalyanlar, Trablusgarp'ı ele geçirmek için Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.
5 Ekim 1911Mustafa Kemal, Tobruk'ta ve Derne'de, İtalyanlara karşı savunma ve oyalama savaşlarına katıldı.
27 Kasım 1911Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseltildi.