Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü

1894

KRONOLOJİ

1894

1894 Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesi'ne başladı.