Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
  • Neredeyim :

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi ile Ankara Etnografya Müzesi Otoparkı Kullanım Esasları


Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi ile Ankara Etnografya Müzesi Otoparkı Kullanım Esasları

1. Müze otoparkı sadece aşağıdaki kullanımlara açıktır;

a. Müze ziyareti

b. Etkinliklere katılım

c. Görevli araçlar girişleri

d. Müze personeli kullanımı

e. Bakanlık mensuplarının kullanımı

2. Müze bileti 2 saate kadar ücretsiz araç parkı sağlar. Takip eden her saat için - girişte birden fazla bilet alınmış dahi olsa- müze ziyaretçilerinden ek bir müze bileti ücreti tahsil edilir.

3. İki saati aşan parklardan Müze Kafesini kullananların en az 10,00 TL tutarında fiş ibraz etmesi kaydı ile ücret alınmaz.

4. Müzekart, kart sahibinin adı ve soyadı ile araç plaka numarası kaydedilmek şartı ile 2 saate kadar ücretsiz araç parkı sağlar.

5. Müze personeline ait araçlar, plaka numaraları Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne bildirilerek ücretsiz olarak park eder.

6. Otopark, etkinlikler sırasında, müze bileti olmaksızın ücretsiz olarak kullandırılır.

7. Görevli araçlar plaka numarası kaydedilerek müze bileti olmaksızın ücretsiz olarak park edebilir, yükleme ve boşaltma yapabilir.

8. Bakanlık mensuplarının araçları müze bileti olmaksızın ücretsiz olarak park edebilir. Bu durumda araç sahibi, kurum kimliğini görevli personele ibraz etmek zorundadır. Mensupların adı soyadı, görevi ve araç plaka numarası kaydedilir.

9. Yukarıda belirlenen şartlara aykırı hareket eden araçların plaka numaraları Trafik Ekipler Amirliğine usulsüz park isnadı ile ihbar edilir.

10. Gişede tutulan kayıtlar her ayın sonunda dijital ortamda Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne gönderilir.

11. Otopark alanı mesai dışındaki saatlerde ve tatil günlerinde kapsam dışında kalan kullanıcılara kapalı tutulur.