Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


Geleneksel El Sanatları
Merkez Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Geleneksel El Sanatları ve Mağazalar İşletme Müdürlüğünce (GES), geleneksel el sanatlarımızın araştırılması, geliştirilmesi, satın alma yoluyla üretimin desteklenmesi, tanıtılması ve pazarlanması ile Bakanlığımız yayınlarının okuyucuya ulaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu doğrultuda 4 adet mağaza ve (
www.ges.gov.tr) web sitesinden online satışın yapıldığı “Geleneksel El Sanatları Sanal Mağazası” bulunmaktadır.