Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DÜZELTME İLANI

Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser alanları İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere Teşrifatçı sürekli işçi alımı için 28.07.2022 tarihinde İŞKUR ve Bakanlığımız www.dosim.gov.tr adresinde ilana çıkılmıştır.

Ancak yayınlanan ilanın eki özel şartlarında "Kamu Kurum ve kuruluşlarında başvuru tarihi itibariyle son 3 yıl içerisinde en az 1 aylık deneyim sahibi olmak" bölümü "Kamu Kurum ve kuruluşlarında Teşrifatçı olarak başvuru tarihi itibariyle son 3 yıl içerisinde en az 1 aylık deneyim sahibi olmak" olarak düzeltilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TEŞRİFATÇI DÜZELTME İLANI