Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 28.07.2022

Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü kadrosunda Teşrifatçı olarak istihdam edilmek üzere sürekli işçi alım ilanı

Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kurululuşlarına İşçi Alımında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2. maddesinin (ğ) bendi gereğince, Ek -1 tabloda kontenjan dağılımı ve asgari nitelikleri gösterilen unvan ve pozisyonda istihdam edilmek üzere, mülakatla 15 (onbeş) sürekli işçi alınacaktır. 

İlan metni, İlan formu, Alım ilanı, Özel şartlar ve Başvuru formu aşağıda yer almaktadır. İlan metni 
İlan formu
Alım ilanı
Özel Şartlar
Başvuru formu