Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


Piyasa Musıkisi

PİYASA MUSIKİSİ

Hiç de iç açıcı değildir. Hiçbir kontrole tabi olmayan, kendi başına buyruk, sırf para kazanmak amacına yönelik belli bir zümrenin hüküm sürdüğü bir dünyadır.

Piyasa musıkisi, memleketin milli kültür ve sanat değerlerini istismar eden başıboş bir kuvvet halinde faaliyet gösterir. Burada TRT'nin önemli bir vazifesi kendisini göstermektedir. Piyasaya âlet olmamak, kapılarını bu tür musıkiye kapamak gerçek ve kaliteli musıkiye bol bol yer vermek ve böylece piyasanın burnunu kırmaktır. Memleketin kültür ve irfanı, sanat ve ahlâkı üzerinde kötü etkiler yapan piyasa musıki hareketlerini, maddi etkilerden çok mânevî etkilerle önlemek gerektiğine inananlardanım. Sıradan bir memuru sıkı bir imtihana tâbi tutan zihniyet bu başıboş demokrasi madrabazlarını serbest bırakması, en azından memleket kültürünü ve sanatını zedeleyen bir harekete karşı ilgisizlik olarak vasıflandırarak hiç de yetersiz değildir.