Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


Bizde Hafif Müzik Hareketleri

BİZDE HAFİF MÜZİK HAREKETLERİ

Bizde hafif müzik adı altında yapılan musıki hareketlerinin bir çoğu batının kötü taklidinden başka bir şey değildir. Yapılan denemeler, Entonasyon yanlışlıkları ile dolu, standardın altında bir özenden ibarettir.

Burada küçük bir açıklama yapmakta yarar görmekteyim. Her şeyden önce söylemek gerektir ki, musıkide modern sanat anlayışının elbette ki, tartışılmaya değer yanları vardır. İnsanlar, geçim standardı yükseldikçe zevkte ve kültürde devamlı değişmelere, gelişmelere ve yeniliklere ihtiyaç duymaktadır. Hüner halkın yaratıcı kaynağından alınan (tem)leri, günümüzün gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun bir hava içinde, ama özbenliği ile verebilmektedir. Dâvâ, her şeyden önce milli eğitim ve ahlâk meselesidir. Çoksesli müzik dünyası, hatta elektronik müzik akımları karşısında, elbette ki bizim de ayak uydurmak mecburiyetimiz vardır. Burada insan topluluklarının zevk ve anlayışını, aktüel değerler halinde hesaba katmak gerekir. Bir hüner, marifet ve duygu zenginliği demek olan herhangi bir sanat, o toplumda yaşayan insanların istidat ve zevkleri ile, gelenek, âdet ve inançları ve kültürleriyle oluşturulursa değer kazanır. Çağdaş sanat meseleleri ve modern sanat akımları ile yakından ilgilenmek vardır. Ancak bu ilgilenme, önce de belirttiğim gibi, özbenlilik içinde gelişmelidir. Yenileşme kaynakları arasında, modern sanata gidişte folklordan faydalanmanın yolları üzerinde düşündüklerimi söylemiştim. Gelişme ve yenileşmelerde, milli duygunun hakim olması şartları karşısında ben, folklorun sadece bir zevk geleneği ve eğlence vasıtası bir fantazya olarak kullanılması yanlısı olmadığım için, halk musıkisinden faydalanmayı bir zevk geleneğinden öte, bir toplum şuuru uyandıracak bir humanizmanın kaynağı ve mayası olarak değerlendirilmesi gerçeğine inanmışımdır. Hafif müzik, çoksesli bir müzik hareketidir. İfadesi, dili, prozodisi Türk duygusu ile oluşturulursa değer kazanır, aksi halde zararlı bir akım olarak kalacaktır.

Bu söylediklerim, bugünkü hafif müzik akımının umut verici olup olmadığını sanırım anlatmış olacaktır.