Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


Batılı Sanatçılar

BATILI SANATÇILAR

Batıda birçok sanatçı, kendi öz musıkilerinin temelini, milli kültürlerinin özünden meydana getirmişlerdir. (Çağ, 19. yüzyılı 20. yüzyıla bağlayan zaman içinde) Bunun pek çok örnekleri vardır. Sözgelimi İskandinavya musıkisine yön veren H. Kjerulf (1815- 1868), Edduard Grieg (1843-1907), Çek musıkisinin ünlü ustalarından Smetana (1824- 1884) ünlü Rus bestecisi Çaykovski (1840- 1893)., Granoda Tarina, Manuel de Folla gibi İspanyol musıkisinin başlıca ustaları ve B. Bartok (1881- 1945) hemen akla gelen sanatkârlardandır.

Batının Türk musıkisine hayran olduğu çağların ustaları Itrîler Dedeler, bugün yaşamış olsalardı, batı sanatına ilgisiz kalırlar mıydı? Nitekim koca Itrî, Akdeniz'den gelen tutsaklar arasında, batılı musıkicilerden faydalanmanın yolunu bulmuştur.