Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


Atatürk'ün Sofrası

ATATÜRK'ÜN SOFRASI

"İstanbul seyahatinin devamı süresince, Riyaseticumhur musıki heyetinin çalışma programı, ayrı bir özellik gösterirdi. Şöyle ki; her akşamüzeri Dolmabahçe sarayının üst katında orkestra çalar ve ATA, yemek odasına geçince, orkestra gider, fasıl takımının vazifesi başlardı. Bu vazife ATATÜRK sofradan kalkıp istirahate çekilinceye kadar devam eder, şayet yatla gezmeğe çıkarsa, fasıl takımı da beraber bulunurdu.

ATATÜRK'ün sabaha karşı yatla saraya dönüşü, veya sarayda geç vakite kadar uyanık kaldığını bilen bir çok kimseler, onun sabahlara kadar zevk ve sefâ içinde yaşadığını sanırlar. Oysaki ATATÜRK, daima memleket ve millet için yaşadığı ve ekseriye yatın sabaha kadar adalar civarında ya da boğazda gezmesine rağmen, kendisinin alt kamarada, ciddi mevzuların münakaşasıyla meşgul olduğu, çok sevdiği denizi ve mehtabı dahi seyretmediğini bilmezler.