Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


Ürdün Kralına Verilen Musıki'yi Atatürk Dinlemek İstiyor

ÜRDÜN KRALI'NA VERİLEN MUSIKİYİ ATATÜRK DİNLEMEK İSTİYOR

- Aradan beş altı ay geçti. Yine vali rahmetli Üstündağ, bu defa biraz telâşlı olarak:

- Yahu.. Ürdün Emiri'ne musıki faslı yapmışsınız, ne yaptınız Allahaşkına? diye sordu.

- Vallahi fena bir şey yapmadık efendim, diye cevap verdim.

- Hayır, fena bir şey değil, çok iyi bir şey yapmışsınız, işte onun için de ATATÜRK aynı heyeti ve aynı eserleri bizzat dinlemek istiyor, dedi.

Eksik gedik, hemen o akşam toplanıp Dolmabahçe Sarayı'na gittik. ATATÜRK dedi ki:

- Ürdün Emîri'nden her zaman mektup alıyorum, her mektubunda ısrarla sizden dinlediği musıkiden bahisle bana teşekkür ediyor. Ben de size teşekkür ederim. Ama merak ettim, ne yaptınız ki, kendisinde bu kadar kuvvetli bir intibâ bıraktı. Aynı programı ben de dinlemek isterim.